Ogroženost starejših

Izraz starejši udeleženci v prometu se nanaša večinoma na osebe, starejše od 65 let. Statistični podatki kažejo, da so prav starejši pogosto med najbolj ogroženimi skupinami udeležencev v prometu. Glede na udeležbo v prometu, so starejši najbolj ogroženi kot pešci in kolesarji, kjer predstavljajo več kot polovico smrtnih žrtev.

Starejši so v prometu pogosto ogroženi zaradi slabšanja svojih sposobnosti, nepoznavanja novejših prometnih pravil. Poleg tega imajo starejši pogosteje kronična obolenja in uživajo različna zdravila. Kljub temu je potrebno z vidika družbe zagotavljati mobilnost starejših, saj so tako aktivno vpeti v družbo.

Nasveti za večjo varnost starejših

Nekaj nasvetov za večjo varnost starejših pešcev:

  • UPOŠTEVANJE PROMETNIH PRAVIL
  • PEŠEC NIMA ABSOLUTNE PREDNOSTI –
  • posvetovanje z zdravnikom glede upada sposobnosti ter različnih zdravil
  • vidnost in varnost v prometu (uporaba svetlih oblačil, odsevnikov)
  • učenje in obnavljanje znanja
  • vzdrževanje dobre telesne in duševne kondicije (redna zmerna telesna aktivnost, npr. hoja).