Izraz starejši udeleženci v prometu se nanaša večinoma na osebe, starejše od 65 let. Statistični podatki kažejo, da so prav starejši pogosto med najbolj ogroženimi skupinami udeležencev v prometu. Glede na udeležbo v prometu, so starejši najbolj ogroženi kot pešci in kolesarji, kjer predstavljajo več kot polovico smrtnih žrtev. Pogosto pa so udeleženi tudi kot vozniki in potniki v vozilih, pogosto zaradi slabšega poznavanja novejših cestno-prometnih predpisov, spregledanja drugih udeležencev v prometu, vožnje v nasprotni smeri itd.

Ogroženost starejših

Starejši so v prometu pogosto ogroženi zaradi slabšanja in upadanja psiho-fizičnih sposobnosti, kot so slabšanje vidnih in slušnih sposobnosti, počasnejše reagiranje, funkcionalna oviranost (hoja, okretnost), slabša in kratkotrajnejša pozornost, upad spominskih funkcij itd. Poleg tega imajo starejši pogosteje kronična obolenja in uživajo različna zdravila, pogostejše so tudi poškodbe zaradi splošnih procesov staranja, ter so zato tudi v primeru udeležbe v nesrečah zdravljenje in rehabilitacija zahtevnejše in daljše. Pogosto je prisotno tudi splošnejša neprilagojenost prometne infrastrukture starejšim in oviranim osebam. Kljub temu je potrebno z vidika družbe zagotavljati mobilnost starejših, saj so tako aktivno vpeti v družbo.

Konkretne motnje ali stanja povezana z starostjo:
Slika - starejši v prometu

Nasveti za večjo varnost starejših

Nekaj nasvetov za večjo varnost starejših pešcev:

  • UPOŠTEVANJE PROMETNIH PRAVIL
  • PEŠEC NIMA ABSOLUTNE PREDNOSTI – vedno se je potrebno prepričati, da lahko varno prečkam
  • posvetovanje z zdravnikom glede upada sposobnosti zaradi starosti, ter različnih zdravil
  • vidnost in varnost v prometu (uporaba svetlih oblačil, odsevnikov)
  • učenje in obnavljanje znanja kot odgovor staranju,
  • vzdrževanje dobre telesne in duševne kondicije (redna zmerna telesna aktivnost, npr. hoja),
  • zavedanje morebitnih slabših sposobnosti za varno udeležbo v prometu – potrebna dodatna previdnost, spremstvo
  • izogibati se bolj prometnim cestam in prometnim konicam ter sprehodom v mraku – kompenzacija slabšanja sposobnosti
  • načrtovanje poti in hoje vnaprej in izbire manj prometnih in dobro osvetljenih cest.