Tehtnice prikazujejo naletno težo, ki nam pove, koliko smo pri različnih hitrostih (30/50/90 km/h) v trenutku trka (v zid, brez deformacij in krčenja pločevine) dejansko težki oz. kakšne so sile, ki delujejo na človeka ob trku.

Posledice takšnih sil se lahko ublažijo le z uporabo varnostnega pasu in z vgrajenimi varnostnimi mehovi (air bag). Vse stvari v avtu morajo biti dobro pritrjene, kajti čim manjša je pot, tem manjša je sila, ki se sprosti pri trku in tudi poškodbe so s tem manjše.

Sila, ki se sprosti ob trku v oviro se s povečevanjem hitrosti izredno povečuje. Pri prometnih nesrečah se običajno trk zgodi v zelo kratkem času (0,08 sekunde). To pomeni, da se v tem kratkem času sprosti vsa energija, ki jo imata zaradi gibanja vozilo in potnik.