Otroci potrebujejo pomoč v prometu
Predšolski otroci
Osnovnošolci
Otrok – v avtu
Otrok – pešec
Otrok – kolesar
Najpogostejše napake pri vožnji otrok v vozilu
Z otrokom na pot – napotki za dopust
Priporočila staršem za večjo varnost otrok pred pričetkom novega šolskega leta
Video vsebine: Varno sodelovanje otrok v prometu
Otroci s posebnimi potrebami kot udeleženci v prometu
Vožnja otrok pozimi – kako pravilno pripeti otroka


Otroci potrebujejo pomoč v prometu

Naši otroci se dnevno vključujejo v promet. Srečujejo se s prednostmi in hkrati tudi z nevarnostmi sodobnega prometa. Otroci ne zmorejo samostojno sodelovati v prometu, kajti promet doživljajo drugače, hkrati pa še nimajo nekaterih sposobnosti dobro razvitih. Otroci potrebujejo tako spremstvo in nadzor v prometu, prav tako pa je pomembno tudi učenje prometnih pravil in varnega ravnanja v prometu.
Samo s takšnim načinom vzgoje bomo otroka dobro pripravili, da bo čez nekaj let lahko samostojno sodeloval v prometu kot pešec ali kasneje kot kolesar in voznik. In ne pozabite, da ste sami s svojim vedenjem in ravnanjem otroku lahko najboljši zgled.


Predšolski otroci: S prometno vzgojo ne odlašajmo!

ALFX6948

Otroka začnemo učiti in vzgajati glede varnega sodelovanja v prometu čimprej. Začnemo že med drugim in tretjim otrokovim letom, ko začnejo otroci aktivneje raziskovati okolje. S svojim ravnanjem in obnašanjem smo otroku vzor, kajti otroci nas opazujejo, želijo oponašati in tako pridobivajo pomembne izkušnje in znanja.

Zaradi otrokovih značilnosti, ki so odvisne od razvoja in otrokovih sposobnosti, je ogrožena tudi njihova varnost. Zato so jim potrebni pomoč, učenje, nasveti, vodenje in nadzor odraslih.
Zakon o pravilih cestnega prometa zato predpisuje, da otrok mlajši od 7 let ne sme samostojno sodelovati v prometu, ampak mora biti v spremstvu odrasle osebe.


Osnovnošolci: Postopno učenje in navajanje na samostojnost v prometu

Vstop otroka v osnovno šolo je pomemben življenjski mejnik. V vrtcu in prvih razredih osnovne šole se otroci pripravljajo in usposabljajo za samostojno sodelovanje v prometu, saj bodo kasneje večinoma sami hodili v šolo in se sami vračali iz nje. Učenje otroka sodelovanja v prometu mora potekati postopoma. S svojim obnašanjem in ravnanjem smo otroku vzor, zato vedno upoštevajmo prometne predpise in se varno ravnajmo.

Otroci kot udeleženci v prometu

Triglav razstava Cesta ni presta 03

Najprej kot potniki v avtomobilih, nato kot pešci in kasneje tudi kot kolesarji. Srečujejo se s prednostmi in hkrati tudi z nevarnostmi sodobnega prometa.

Otrok – v avtu

Otrok v predšolski dobi sodeluje v prometu predvsem kot potnik in pešec, pa tudi na kolesu. Pomembno je, da je otrok prav na vsaki vožnji pripet v ustreznem otroškem sedežu primernem za njegovo težo in velikost.

Otrok – pešec


slika-prvosolecKo smo z otrokom v prometu kot pešci je pomembno, da vedno (če je le možno) uporabljamo površine namenjene pešcem, to je pločnike, prehode za pešce, semaforizirane prehode, podhode in nadhode…. Otroci v prvcem in drugem razredu osnovne šole mora uporabljati rumeno rutico v prometu ter odsevnik (kresničko).


Otrok – kolesar
DSCN6276Otroci lahko samostojno sodelujejo v prometu kot kolesarji šele ko uspešno opravijo kolesarski izpit ter pridobijo kolesarsko izkaznico. Do takrat pa so lahko kot kolesarji v spremstvu odraslih ali pa kot potniki na kolesu v posebnih sedežih.
Seveda moramo poskrbeti, da je otrokovo kolo tehnično brezhibno in pravšnje velikosti za otroka. Med vožnjo s kolesom naj bo otrok primerno oblečen in mora vedno nositi kolesarsko čelado, ne glede na to, ali se vozi s triciklom, v sedežu na našem kolesu ali samostojno na kolesu po dvorišču.
Kolesarske čelade učinkovito obvarujejo otrokovo (in našo) glavo pred morebitnimi posledicami ob padcu s kolesa. Tako otroka učite doslednosti in bo kasneje privzel kolesarsko čelado kot nekaj samoumevnega. Kolesarska čelada mora ustrezati velikosti otrokove glave.


Najpogostejše napake pri vožnji otrok

Pri vožnji otrok pa so najpogostejše napake staršev, da otroka na krajših vožnjah, od doma do šole, vrtca, trgovine, babice ne pripnejo v otroški sedež z varnostni pasom. Pogosto starši tudi nepravilno uporabijo otroški varnostni sedež, ali pa ne namestijo otroškega sedeža dovolj trdno z varnostnimi pasovi v avto, zato svetujemo, da se vedno prepričajo, da je sedež dovolj trdno nameščen. Poudarjamo, da morajo biti otroci do višine 140 cm oz. 36 kg (približno 10-12 let starosti) še vedno nameščeni v otroškem sedežu, jahaču z naslonjalom za hrbet in glavo, ter pripeti z avtomobilskim varnostnim pasom.

Več o varni vožnji otrok osveščamo in izvajamo tudi v okviru projekta Pasavček po vrtcih in osnovnih šolah.

Z otrokom na pot – napotki za dopust

Tople poletne dni marsikatera družina izkoristi za potep. Čeprav je možnosti za način potovanja precej, pa se na izlete v obmorske kraje, v okoliške hribe ali v toplice običajno odpravimo kar z avtomobilom.

Otroci morajo biti med vožnjo vedno pripeti z varnostnim pasom v ustreznem otroškem varnostnem sedežu, ki je primeren otrokovi teži in višini ter ustreza evropskim standardom. Obveznost uporabe otroškega sedeža je do otrokove višine 140 cm.

Med vožnjo z otrokom načrtujte krajše postanke, kjer se bo otrok nekoliko razmigal ter lahko odšel na stranišče. Med samo vožnjo pa je dobro, da se otrok zabava in mu bo tako čas vožnje hitreje minil.


Priporočila staršem pred pričetkom novega šolskega leta

Na Javni agenciji RS za varnost prometa (AVP) skrbimo za prometno varnost otrok in mladostnikov, ki spadajo med ranljivejše udeležence cestnega prometa.

  • prvošolci in drugošolci morajo imeti obvezno rumeno rutico in kresničko skozi celo šolsko leto
  • otroci naj uporabljajo načrtovane šolske poti, s katerimi se seznanijo v šoli in v sodelovanju s starši
  • otroka odrasli poučimo in vzgajamo, katera šolska pot je varnejša in kako ustrezno varno ravna na nevarnejših mestih
  • otroci morajo biti med vožnjo vedno pripeti z varnostnim pasom in glede na višino (manjši od 140 cm ali lažji od 36 kg) nameščeni v ustrezen otroški varnostni sedež
  • na kolesu morajo imeti otroci obvezno kolesarsko čelado, saj bistro glavo varuje čelada
  • otrokom smo starši s svojim ravnanjem zgled, zato poskrbimo, da smo vedno pripeti, strpni in skrbni do drugih udeležencev v prometu
  • na šolskem prevozu otroci sedijo vsak na svojem sedežu pripeti z varnostnim pasom ter torbico na tleh poleg sebe, na prevoz počakajo mirno na postajališču, ter po izstopu iz šolskega avtobusa vozišče prečkajo vedno za njim


Video vsebine: Varno sodelovanje otrok v prometu

Pripravili smo vzgojno-izobraževalne preventivne video filme, ki nazorno prikažejo problematiko, mnenje stroke ter ustrezno vedenje v različnih prometnih situacijah, kjer so udeleženi otroci.
Oglejte si jih ter se pogovorite o njihovi vsebini z otroki.

Prvi koraki v svetu prometa
Zaradi GDPR YouTube potrebuje dovoljenje za prikaz. Več o tem si lahko preberete na strani Politika zasebnosti.
Dovolim prikaz te vsebine

Otroci v prometu
Zaradi GDPR YouTube potrebuje dovoljenje za prikaz. Več o tem si lahko preberete na strani Politika zasebnosti.
Dovolim prikaz te vsebine

Izbira otroškega varnostnega sedeža
Zaradi GDPR YouTube potrebuje dovoljenje za prikaz. Več o tem si lahko preberete na strani Politika zasebnosti.
Dovolim prikaz te vsebine


Otroci s posebnimi potrebami (gluhi in naglušni) v prometu

Zaradi GDPR YouTube potrebuje dovoljenje za prikaz. Več o tem si lahko preberete na strani Politika zasebnosti.
Dovolim prikaz te vsebine

Bistre glave nosijo čelado
Zaradi GDPR YouTube potrebuje dovoljenje za prikaz. Več o tem si lahko preberete na strani Politika zasebnosti.
Dovolim prikaz te vsebine

Iz majhnega kolesarja naj zraste odgovoren voznik
Zaradi GDPR YouTube potrebuje dovoljenje za prikaz. Več o tem si lahko preberete na strani Politika zasebnosti.
Dovolim prikaz te vsebine


Vožnja otrok pozimi – kako pravilno pripeti otroka

Glede varne vožnje otrok v zimskem času je pomembno, da smo pozorni pri namestitvi otroka v otroški sedež in na ustrezno uporabo varnostnih pasov ob debelejših oblačilih. Za varno vožnjo otrok in učinkovitejši učinek varnostnega pasu priporočamo, da otroka slečete, da tako lahko dovolj trdno zategnete varnostni pas.