Učno gradivo Učenec pešec je namenjeno učiteljem in učencem prvega triletja. Vsebine so namenjene spodbujanju varne mobilnosti otrok, osvajanju prometnih pravil in pojmov s področja prometa, razumevanju pomena vidnosti v prometu, razumevanju različnih prometnih situacij v različnih vremenskih razmerah, poznavanju varnejših poti v šolo … Osrednja tema se nanaša na pešce, saj so otroci prvega triletja najpogosteje udeleženi v prometu kot pešci ali kot sopotniki v vozilu.

Učno gradivo je sestavljeno iz petih poglavij. Na začetku vsakega poglavja so na modrih straneh uvodne informacije in predlogi za aktivnosti namenjene učiteljem. V nadaljevanju so razloženi so osnovni pojmi, sledijo naloge za učence. Učitelji lahko naloge avtonomno izbirajo v skladu z učnimi cilji. Da bi učiteljem olajšali pedagoško delo, je na začetku kazalo učnih ciljev.

Učno gradivo je lahko učiteljem v pomoč pri izvedbi prometnih dni, učnih ur o prometni vzgoji ali pa služi utrjevanju in ponavljanju prometnih pravil ter ustreznega obnašanja v prometu. Prometno vzgojo je smiselno izvajati čimpogosteje v realnih prometnih situacijah v lokalnem okolju, da bo mobilnost otrok čimbolj varna.

Učno gradivo - UČENEC PEŠEC
Učno gradivo UČENEC PEŠEC