Vloga mentorjev - Agencija za varnost prometa - AVP

Vloga mentorjev

Vloga mentorjev2017-10-13T15:37:52+00:00

Učitelji – “mentorji” prometne vzgoje

V okviru osnovnih šol skladno z učnimi načrti in programi ter letnim delovnim načrtom posameznega zavoda izvajajo vsebine prometne vzgoje. Priporočamo, da se na šoli določi učitelja, ki koordinira izvajanje aktivnosti, ki je usposobljen ter tudi navzven sodeluje z občinskimi Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Policijo in drugimi deležniki na lokalni ravni. Občinski SPV so zakonsko opredeljeni, da izvajajo in koordinirajo naloge preventive in prometne vzgoje na lokalni ravni, zato priporočamo, da se učitelji povežejo  z njimi za lažje izvajanje skupnih nalog in dobavo gradiv.

Ponavadi učitelj “mentor prometne vzgoje” v osnovni šoli izvaja naslednje aktivnosti:

  • organizacija kolesarskih izpitov, če je posebej usposobljen na podlagi uvodnega usposabljanja Prometna vzgoja v OŠ
  • koordinacija in priprava Načrtov šolskih poti ter sodelovanje pri predlogih in urejanju šolskih poti
  • organizacija prometnih dnevov na šolah ( z koordinacijo drugih strokovnih delavcev, načrtovanih aktivnosti ter morebitnih zunanjih izvajalcev)
  • sodelovanje v različnih prometno-preventivnih programih: tekmovanja Kaj veš o prometu, Bodi preViden, Pasavček, ter drugih
  • koordinacija za zagotavljanje potrebnih preventivnih gradiv, ki jih zagotavljamo na AVP preko občinskih SPV

V okviru vrtcev, srednjih šol ter drugih vzgojno-izobraževalnih zavodov priporočamo, da se prav tako prepozna učitelja, ki bi lahko spodbujal in koordiniral aktivnosti ter sodeloval s posameznimi občinskimi SPV.

Usposabljanje učiteljev za izvajanje kolesarskih izpitov skladno s Programom usposabljanja za vožnjo kolesa poteka preko Zavoda RS za šolstvo v okviru stalnega strokovnega izpopolnjevanja v seminarju Prometna vzgoja v OŠ.

Več informacij je na voljo na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje .