Prometni dnevi2017-10-24T12:00:12+00:00
Na Svetu že od leta 1990 ob mednarodnem tednu otroka v začetku oktobra spodbujamo različne aktivnosti s področja prometne varnosti. Občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in šole tako organizirajo:

Šolske ure namenjene prometni varnosti – v okviru teh šolskih ur učenci izdelajo šolske prometne kotičke, ki seznanjajo vse učence s prometnimi dejavnostmi v šoli in prikazujejo šolski prometni okoliš in nevarnosti v njem. Učenci narišejo risbe in pišejo spise o prometu ter izdelajo gesla in transparente za manifestativni del akcije. Lahko pa se ukvrjajo tudi z drugimi aktivnostmi vezanimi na promet in prometno varnost. 
Prireditve – učenci v okolici šol opozorijo vse udeležence v prometu in pristojne službe na svojo varnost. Učenci lahko poslikajo primeren del prometne površine (del ceste, pločnik ali pot v parku) z risbami in slogani na temo prometne varnosti, organizirajo prireditve, na katerih opozarjajo na prometno-varnostno problematiko v svojem okolju. 

Obiski pri županih – učenci na obiskih pri predstavnikih občine opozorijo na neurejene dele šolskih poti, pripravijo pregled opravljenih nalog in postavljenih zahtev in predstavijo svoje predloge. Na takšen način izvajajo določen pritisk na odgovorne v občini za urejanje prometno-varnostne situacije v njihovem kraju.

V letošnjem letu poteka teden otroka od 6. do 12. oktobra, ko bodo potekale tradicionalne aktivnosti, ki jih organizirajo na osnovnih šolah s pomočjo in v sodelovanju z občinskimi SPV. V tem tednu predlagamo, da se na šoli pripravijo prometni dnevi za vse razrede z vključitvijo raznoraznih prometnih vsebin primernih posamezni starosti otrok (za nižje razrede aktivnosti npr. v projektu Pasavček, risanje, lutkovne predstave, Jumicar itd., za višje razrede v povezavi z varnim kolesarjenjem, preglede koles, razni fizikalni in kemični preizkusi glede hitrosti in sil, izpušnih plinov v prometu itd.). Prav tako je smiselno k vsebinam prometnega dne povabiti tudi starše, lokalne prebivalce in druge v širši okolici šole (npr. popoldanska predavanja, otroške razstave na temo prometa itd.), da vsebina prometne varnost postane lokalni dogodek. V aktivnosti lahko vključite tudi prostovoljce, starše,  stare starše in druge, ki vam lahko pomagajo pri organizaciji konkretnih vsebin (npr. obravnava teme Kako je bilo v prometu včasih?, ali pa ogled varne šolske poti z vseh smeri, ali opazovanje vedenja ljudi v prometu v okolici šole, predstavitev nekaterih poklicev povezanih s prometom). Na roditeljskih sestankih lahko vsebine predstavite staršem ter jih povabite k sodelovanju.

Predlagamo ponoven pregled varnih šolskih poti v okolici osnovnih šol, ter ocenitev ukrepov, ki so bili izpeljani ob začetku šolskega leta. Tako lahko preverimo, ali so se ukrepi izkazali kot uspešni, ali pa je potrebno še kaj dopolniti oz. spremeniti.

Predlagamo tudi obiske pri županih, pri katerih lahko otroci predstavijo svoje videnje prometne situacije v njihovem šolskem okolišu, predstavijo svoje predloge in zaprosijo za urejanje in izboljšanje prometne varnosti. Prav tako lahko v Tednu prometne varnosti ponovno pregledate varne šolske poti, če so vsi potrebni ukrepi izvedeni, se poti uporabljajo kot je predvideno itd.