V Agenciji za varnost prometa se zavedamo vloge, ki jo na področju varnosti v prometu s svojimi dejavnostmi in projekti igrajo nevladne organizacije (NVO). S svojim delovanjem, ki v veliki meri temelji na prostovoljnem delu članov in podpornikov, soustvarjajo varnejši prometni ekosistem.

Nacionalni program varnosti cestnega prometa je okvir, ki določa načela, cilje in področja varnosti cestnega prometa v Sloveniji. Skladno z njim tudi Agencija spodbuja delo, aktivnosti in projekte NVO na naslednjih področjih:

  • hitrost,
  • varnost pešcev,
  • varnost kolesarjev in motoristov,
  • začetek šole, varnost otrok in mladih,
  • alkohol,
  • varnostni pas,
  • mobilni telefon.

Mehanizem, s katerim agencija vzpostavlja institucionalno sodelovanje z NVOji, je objava javnih pozivov za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij. Javne pozive objavljamo že od leta 2010, ponavadi v začetku koledarskega leta. Z njimi smo do leta 2018 podprli aktivnosti nevladnih organizacij v skupni vrednosti preko 750.000,00 eur.

Organizacijam, ki izvajajo preventivne dejavnosti na področju prometne varnosti, poleg zagotovljenega sofinanciranja nudimo tudi strokovno in organizacijsko podporo pri izvajanju njihovih aktivnosti.

Javni poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij 2022

V okviru aktivnosti Javne agencije RS za varnost prometa se izvajajo tudi aktivnosti za podporo projektom nevladnih organizacij na področju prometne varnosti ter izvajanju nacionalnih preventivnih akcij.

V ta namen objavljamo Javni poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij za leto 2022.

Prijavo je potrebno oddati na tiskanem prijavnem obrazcu (v prilogi) ter izpolniti dodatne izjave in poslati v zaključna poročila.

V letošnjem letu smo za lažjo obdelavo pripravili digitalni obrazec za oddajo prijave, ki ga najdete na naslovu: https://avp-rs.1ka.si/a/bc15372d

Na koncu digitalni obrazec pred zaključkom natisnete, podpišete in žigosate.

Popolne prijave pošljite na naš naslov: Javna agencija RS za varnost prometa, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, oz. po elektronski pošti na uradni e-naslov: gp.avp@avp-rs.si .

Rok za oddajo prijav je 4. april 2022 do 13:00 ure.

V kolikor potrebujete še dodatne informacije in pomoč pri oddaji, nam pišite na: nvo@avp-rs.si .

Več informacij, pogoji in merila za izbor se nahaja v prilogi:

Javni poziv za sofinanciranje projektov za leto 2022

Prijavni obrazec – javni poziv NVO 2022 (opcijsko ali preko digitalnega obrazca na povezavi https://avp-rs.1ka.si/a/bc15372d )

Izjave – javni poziv NVO 2022