V Agenciji za varnost prometa se zavedamo vloge, ki jo na področju varnosti v prometu s svojimi dejavnostmi in projekti igrajo nevladne organizacije (NVO). S svojim delovanjem, ki v veliki meri temelji na prostovoljnem delu članov in podpornikov, soustvarjajo varnejši prometni ekosistem.

Nacionalni program varnosti cestnega prometa je okvir, ki določa načela, cilje in področja varnosti cestnega prometa v Sloveniji. Skladno z njim tudi Agencija spodbuja delo, aktivnosti in projekte NVO na naslednjih področjih:

  • hitrost,
  • varnost pešcev,
  • varnost kolesarjev in motoristov,
  • začetek šole, varnost otrok in mladih,
  • alkohol,
  • varnostni pas,
  • mobilni telefon.

Mehanizem, s katerim agencija vzpostavlja institucionalno sodelovanje z NVOji, je objava javnih pozivov za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij. Javne pozive objavljamo že od leta 2010, ponavadi v začetku koledarskega leta. Z njimi smo do leta 2018 podprli aktivnosti nevladnih organizacij v skupni vrednosti preko 750.000,00 eur.

Organizacijam, ki izvajajo preventivne dejavnosti na področju prometne varnosti, poleg zagotovljenega sofinanciranja nudimo tudi strokovno in organizacijsko podporo pri izvajanju njihovih aktivnosti.

Javni poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij za leto 2019

Na podlagi 6. točke četrtega odstavka 9. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/2016 in 67/17) Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, s sedežem Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana objavlja javni poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij za leto 2019.

Namen javnega poziva je izbira preventivnih projektov s področja zagotavljanja večje varnosti v cestnem prometu in v podporo nacionalnim preventivnim akcijam, ki jih bo AVP v letu 2019 sofinancirala. Cilj javnega poziva je finančna podpora projektom nevladnih organizacij, ki so po vsebini in namenu usklajeni z Resolucijo o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022 (Uradni list št. 39/2013 z dne 24. 4. 2013), predstavljajo dodano vrednost pri izvedbi nacionalno koordiniranih preventivnih aktivnosti in dopolnjujejo paleto aktivnosti organov in organizacij, ki se aktivno vključujejo v izvedbo nacionalnih preventivnih akcij.

Rok za oddajo prijav je 11. februar 2019.

Podrobnejša navodila skupaj z obrazci za oddajo prijave najdete v dokumentaciji:

Javni poziv sofinanciranje NVO 2019 (Dokumentacija) (pdf, 566 KB)

Obrazci in izjave (Priloga) (MS Word, 200 KB)