Prijava ne eNovice

Nevladne organizacije

AVP spodbuja delo in aktivnosti nevladnih organizacij na področju zagotavljanja prometne varnosti in skladno s cilji Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa. AVP nudi skladno z možnostmi strokovno podporo nevladnim organizacijam, sodeluje pri izvajanju različnih preventivnih aktivnosti ter informira glede nacionalnih akcij.

AVP tudi sofinancira izbrane projekte nevladnih organizacij v podporo nacionalnim preventivnim akcijam. V preteklosti smo od leta 2010 do 2015 tako podprli aktivnosti nevladnih organizacij v skupni vrednosti preko 480.000,00 eur, ter sofinancirali več kot 22 nevladnih organizacij.

V okviru Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa del aktivnosti za večjo prometno varnost izvajajo tudi nevladne organizacije, v koordinaciji Javne agencije RS za varnost prometa. Nekatere nevladne organizacije so pridobile tudi status delovanja v javnem interesu na področju varnosti, skladno z Zakonom o voznikih.

Seznam nevladnih organizacij, ki so aktivne na področju prometne varnosti (.pdf)