Stopko je mini vozilo za preizkus reakcijskega časa. Udeleženci si lahko natančno izmerijo reakcijski čas in izvedo, kolikšna bi bila reakcijska ter zavorna pot pri določeni hitrosti.

Fleksi pa deluje podobno, vendar na motorju.

Reakcijski čas in s tem reakcijska pot se podaljša:

  • če voznik ne pričakuje ovire,
  • če ni pozoren na cesto in okolico,
  • če vozi utrujen ali pod vplivom alkohola oziroma drugih psiho-aktivnih snovi,
  • glede na trenutno razpoloženje in sposobnosti voznika,
  • s starostjo voznika.

Daljši reakcijski čas imajo tudi vozniki začetniki, ker morajo vsako zaznano prometno situacijo najprej proučiti in se šele nato odločijo kako ukrepati.

Na zavorno pot vplivajo:

  • hitrost vožnje vozila (pri večjih hitrostih je daljša)
  • vremenske razmere (mokro cestišče, poledica – pot zaviranja se dvakrat oz. trikrat podaljša)
  • izrabljene(stare) pnevmatike, ki ne dajejo več dobrega oprijema
  • stanje cestišča (izrabljena površina cestišča)
  • kvaliteta in brezhibnost zavornih sistemov v vozilu

STOPKO in FLEKSI
STOPKO in FLEKSI

Pot ustavljanja je sestavljena iz reakcijske poti ter zavorne poti. Hitrost vozila se v reakcijskem času še ne zmanjšuje. Zmanjševati se začne, ko začnemo zavirati.

STOPKO in FLEKSI
STOPKO in FLEKSI

Pri izbiri primerne hitrosti moramo vse to upoštevati, da bomo lahko vedno varno in pravočasno ustavili.

V prometu je pravočasno ukrepanje izjemno pomembno. Vsaka zamujena sekunda (zaradi alkoholiziranosti, raztresenosti ali ukvarjanja z drugimi napravami, kot so mobilni telefon, radio in podobne) pomeni izgubo časa za pravočasno ukrepanje in izgubljene metre.

Naprava s katero merimo reakcijski čas pri različnih hitrostih na motornem kolesu se imenuje FLEKSI. Fleksi uporabljamo v akcijah, kjer je ciljna skupina mlajša (npr. osnovnošolci, srednješolci) in je vožnja motornega kolesa bolj pogosta.