NPA hitrost april 2021

V okviru nacionalne akcije Hitrost osveščamo in informiramo javnost, da lahko za lastno varnost in varnost drugih udeležencev v prometu največ storimo z odgovornim ravnanjem v prometu.

Hitrost kot dejavnik tveganja ostaja eden izmed glavnih vzrokov prometnih nesreč, in pomembno prispeva k teži posledic prometnih nesreč, številu hudo in smrtno poškodovanih. Naša prioritetna naloga je, da stremimo k zmanjšanju povprečnih hitrosti, kar bo posledično pomenilo manj mrtvih, hudo in lahko telesno poškodovanih v prometnih nesrečah, ki se zgodijo zaradi hitrosti. Hitrost je glavni dejavnik tveganja za voznike in potnike, posebej pa je ključna tudi pri varnosti ranljivejših udeležencev v prometu, pešcih, kolesarjih in motoristih.
Na Javni agenciji RS za varnost prometa izvajamo preventivne in medijske aktivnosti na nacionalni in lokalni ravni v sodelovanju z občinskimi SPV, pripravljamo aktivnosti vezane na delo izpitnih centrov in šol voženj, ter preventivne dogodke v sodelovanju z drugimi partnerji in nevladnimi organizacijami. V okviru akcije se izvajajo tudi poostreni nadzori hitrosti s strani Policije in občinskih redarstev, pri čemer je posebna pozornost namenjena merjenju hitrosti v naseljih.

Preberite več: