V okviru nacionalne akcije Hitrost, ki jo vodi in koordinira Javna agencija RS za varnost prometa, vsako leto osveščamo in informiramo ljudi, da lahko za lastno varnost in varnost drugih udeležencev v prometu največ storijo z odgovornim ravnanjem v prometu.

Hitrost kot dejavnik tveganja ostaja eden izmed glavnih vzrokov prometnih nesreč, in pomembno prispeva k teži posledic prometnih nesreč, številu hudo in smrtno poškodovanih. Naša prioritetna naloga je, da stremimo k zmanjšanju povprečnih hitrosti, kar bo posledično pomenilo manj mrtvih, hudo in lahko telesno poškodovanih v prometnih nesrečah, ki se zgodijo zaradi hitrosti. Hitrost je glavni dejavnik tveganja za voznike in potnike, posebej pa je ključna tudi pri varnosti ranljivejših udeležencev v prometu, pešcih, kolesarjih in motoristih.

S tem namenom v treh obdobjih preko leta (april, junij, avgust) še posebej intenzivno potekajo preventivne aktivnosti, s katerimi želimo opozoriti voznike na dosledno spoštovanje omejitev hitrosti in ustrezno prilagoditvijo vožnje razmeram na cesti.

Cilji nacionalne akcije so:

1. zmanjšati število prometnih nesreč, ki se zgodijo zaradi neprimerne ali neprilagojene hitrosti
2. zmanšati število žrtev prometnih nesreč, ki se zgodijo zaradi neprimerne ali neprilagojene hitrosti, ter
3. zmanjšati število hudo poškodovanih zaradi hitrosti

Kljub trendu umirjanja hitrosti in zmanjševanju števila mrtvih in hudo telesno poškodovanih v preteklih letih, število umrlih v prometnih nesrečah do katerih pride zaradi hitrosti še vedno ostaja previsoko. Zavedati se moramo, da lahko že samo 10 km/h nad omejitvijo hitrosti (50 km/h) pomeni, da se naša pot ustavljanja podaljša kar za 12 m, kar pa je lahko znotraj naselja usodno. Zato je pomembno, da znotraj naselij in na regionalnih cestah znižamo povprečne hitrosti, saj bi z znižanjem povprečnih hitrosti za samo 1 km/h znotraj naselja število prometnih nesreč padlo za 4 %, izven naselja pa za 2 % (rezultati tujih raziskav). Hitrost je ključen dejavnik tveganja za najbolj ranljive skupine udeležencev (pešce, kolesarje, starejše in otroke), pomembna pa je tudi pri teži posledic voznikov in potnikov v vozilih. Na to, da je počasneje tudi zares varneje, kaže tudi podatek, da je verjetnost smrti pešca ob trku pri hitrosti 50 km/h kar 85-odstotna, pri hitrosti 30 km/h pa se verjetnost, da bo pešec zaradi trka umrl, zmanjša na manj kot 10 odstotkov. Na avtocestah pa je hitrost pogosto povezana tudi s prekratko varnostno razdaljo med vozili.

Na Javni agenciji RS za varnost prometa izvajamo preventivne in medijske aktivnosti na nacionalni in lokalni ravni v sodelovanju z občinskimi SPV, pripravljamo aktivnosti vezane na delo izpitnih centrov in šol voženj, ter preventivne dogodke v sodelovanju z drugimi partnerji in nevladnimi organizacijami. V okviru akcije se izvajajo tudi poostreni nadzori hitrosti s strani Policije in občinskih redarstev, pri čemer je posebna pozornost namenjena merjenju hitrosti v naseljih.

V letu 2021 bo nacionalna preventivna akcija Hitrost potekala

od 19.4. – 25.4.2021 in

od 9.8. – 15.8.2021

Preberite več: