Zaletavček je posebna naprava za prikaz sil, ki delujejo na voznike in potnike pri trkih z manjšo hitrostjo. S tem preizkusom se pokaže učinkovitost uporabe varnostnega pasu. Udeleženec lahko preizkusi silo udarca pri trku s hitrostjo 11km/h.

Z napravo smo v preteklih letih sodelovali na večjih prireditvah v Sloveniji, na sejmih in akcijah občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, saj je osebna izkušnja najprepričljivejši argument za uporabo varnostnih pasov. Prav tako smo v okviru nacionalne akcije Varnostni pas organizirali prikaz simualcije trka kot podporo nadzoru nad uporabo varnostnih pasov med vožnjo s strani policije ali občinskih redarstev.

Zaletavček ni primeren za otroke manjše od 150 cm zaradi varnosti. Primeren je za preventivne dogodke na prostem, zaradi velikosti, sil ob trkih in glasnosti. Glede možnosti prikaza Zaletavčka se moramo z zainteresiranimi posebej dogovoriti, zaradi organizacije prevoza.