Kolesarji spadajo med ranljivejše udeležence, zato morajo biti vozniki motornih vozil posebej skrbni in pozorni na kolesarje, upoštevati morajo pravila prednosti (na prehodih počakajte kolesarji imajo prednost), ustrezno in varno prilagoditi bočno varnostno razdaljo ob prehitevanju ter v naseljih zmanjšati hitrost.

Kolesarji ne smejo ogrožati pešcev, ter morajo prilagoditi svoje ravnanje v prometu, upoštevati morajo prometne predpise in ne voziti v nasprotni smeri, saj tako ogrožajo svoje vedenje.

Med ukrepi, ki se v okviru preventivne akcije izvajajo, so:

  • medijske aktivnosti in promocija varnega kolesarjenja,
  • usposabljanja za vožnjo kolesa različnih ciljnih skupin, strokovnjakov, mentorjev prometne vzgoje, starejših,
  • promocija kolesarjenja kot načina vsakodnevnega prevoza (v službo, šolo…),
  • izvajanje kolesarskih izpitov po šolah in nadgradnja spletnega sistema za pripravo otrok,
  • izvajanje tekmovanj Kaj veš o prometu na šolski, občinski in državni ravni,
  • pregled infrastrukture za kolesarje na lokalni ravni,
  • nadzor nad ravnanjem voznikov ter nadzor nad ravnanjem kolesarjev s strani Policije in občinskih redarstev.

V letu 2021 bo nacionalna preventivna akcija Varnost kolesarjev potekala od 17. do 30. maja.

Varno kolo

Pred kolesarjenjem, še posebej pa spomladi pred začetkom sezone, preverite tehnično brezhibnost kolesa.

Več

Bistro glavo varuje čelada

Zaščitna čelada varuje kolesarje ob morebitnem padcu ali pri udeležbi v prometni nesreči.

Več

Kolesarski izpiti

Kolesarski izpit je prvi izpit, ki ga lahko opravi otrok, je prvi pravi dokument, ki mu daje samostojnost in pravico, da gre sam na cesto ter hkrati odgovornost za varno sodelovanje v prometu.

Več