posveti-mi-pozornost-1

Pešci spadajo med ranljivejše udeležence v cestnem prometu, zato je njihova varnost ena izmed prioritet nacionalnega programa in preventivnih prizadevanj Agencije za varnost prometa, ki je nosilec nacionalne preventivne akcije za večjo varnost pešcev. V sklopu preventivne akcije posvečamo posebno pozornost uporabi odsevnih predmetov, pravilnemu ravnanju v cestnem prometu, upoštevanju omejitev hitrosti v naseljih in odstopanju prednosti pešcem pred označenimi prehodi.

Glavni vzroki prometnih nesreč z udeležbo pešcev:

  • neupoštevanje in odvzem prednosti,
  • neprilagojena oz. prehitra vožnja voznikov,
  • nepravilnosti pešca.

Starejši pešci še posebej ogroženi

Med najbolj ogroženo starostno skupino pešcev spadajo predvsem starejši, na eni strani zaradi pešajočih psihofizičnih sposobnosti, pogosto pa tudi zaradi slabše opaznosti, saj so pogosto temneje oblečeni.