Bistro glavo varuje čelada

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu že tradicionalno izvaja akcijo Bistro glavo varuje čelada, s katero oblikujemo pozitiven odnos do uporabe kolesarskih čelad in drugih varnostnih čelad ter spodbujamo njihovo uporabo. Uporaba zaščitne kolesarske čelade je zakonsko predpisana za otroke do dopolnjenega 18. leta starosti. Mi pa želimo, da bi vsi kolesarji uporabljali zaščitno čelado zaradi zmanjševanja posledic morebitnega padca ali nesreče. V zadnjih letih lahko opazimo skoraj dosledno uporabo čelade pri otrocih, športnkih kolesarjih, saj je obvezna na vseh organiziranih kolesarskih dogodkih, povečuje pa se uporaba tudi pri rekreativnih kolesarjih in vsakodnevnih kolesarjih.

Temeljni cilj akcije je zmanjšati število dolgotrajnih poškodb med kolesarji, kar lahko zagotovimo z dosledno uporabo kolesarskih čelad. Kolesarsko čelado želimo predstaviti kot izdelek, ki je prijeten, frajerski, zaželen. Hkrati pa želimo uveljaviti spoznanje o nujnosti in koristnosti uporabe kolesarske čelade za varnejše kolesarjenje otrok in odraslih.

V okviru akcije Bistro glavo varuje čelada organizirajo občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu posebne prireditve, prav tako pa se aktivnosti izvajajo v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Učenci kolesarji na prireditvah organizirano spoznavajo značilnosti prometnih ureditev v naselju, opozarjajo na nujnost varnega kolesarjenja in uporabe zaščitnih sredstev za lastno varnost. Na prireditvah so organizirana tudi tekmovanja v spretnostni vožnji in druge aktivnosti.

Oglejte si tudi preventivno – izobraževalni video

Zaradi GDPR YouTube potrebuje dovoljenje za prikaz. Več o tem si lahko preberete na strani Politika zasebnosti.
Dovolim prikaz te vsebine

Uporaba zaščitne čelade v prometnih nesrečah kolesarjev
V splošnem je uporaba zaščitne kolesarke čelade v Sloveniji nekoliko v porastu, čeprav sistematičnega opazovanja ni izvedenega, kljub potrebam. Delež uporabe zaščitne čelade je po statističnih podatkih o kolesarjih, ki so bili udeleženi v prometni nesreči okrog 30% pri hudo poškodovanih kolesarji, pri umrlih pa pomembno nižji (približno 20%).

Glede uporabe čelade je delež poškodovanih kolesarjev v naselju, ki so uporabljali čelado, za polovico manjši kot izven naselja (v 2013: 27 % poškodovanih v naselju – 55 % poškodovanih izven naselja).

Vzpodbudno je, da se povečuje stopnja uporabe zaščitne čelade tako v naseljih kot izven njih. Uporaba zaščitne čelade pri poškodovanih kolesarjih v naseljih se je povečala iz 21 % v letu 2007 na 27 % v letu 2013, pri poškodovanih kolesarjih izven naselij pa iz 35 % v letu 2007 na 55 % v letu 2013.

Poškodbe glave
Pri padcih kolesarjev ali prometnih nesrečah z vozili so poškodbe glave zelo pogoste, saj je glava v primerjavi s telesom težka, zaradi kinetične energije in visokega težišča na kolesu pa je velika verjetnost, da pademo prav na glavo. Že pri manjših trkih pa so lahko poškodbe glave usodne oz. izredno težke in dolgotrajne.

Pri kolesarjih, ki so umrli za posledicami prometnih nesreč v Sloveniji, je kar v 60 % vzrok smrti poškodba glave. Prav tako so poškodbe glave poglavitni razlog za sprejem v bolnišnico pri približno 40 % poškodovanih kolesarjih.