Arhiv zaposlitev

Arhiv zaposlitev
2709, 2019

Javni natečaj za delovno mesto Direktor Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa

Na podlagi 19. in 21. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C), 10. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 21/18 – ZNOrg in 43/19) ter 18. člena Sklepa o ustanovitvi  Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa (Uradni list RS, št. 49/10, 73/10 in 40/17) Svet Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta Direktor Javne agencije Republike Slovenija za varnost prometa.

Rok za prijavo je 15 dni od dneva objave javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletnih straneh Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa in Zavoda RS za zaposlovanje, pri čemer rok začne teči prvi naslednji dan po objavi.

Več o tem se nahaja v prilogi.

2606, 2019

Povabilo k sodelovanju potencialnim interesentom za izvajanje ocenjevanja na vozniških izpitih

Javna agencija RS za varnost prometa vabi k sodelovanju potencialne interesente za občasno pomoč pri izvajanju ocenjevanja kandidatov za voznike motornih na vseh lokacijah, kjer javna agencija izvaja opravljanje vozniških izpitov.

Sporočamo, da je pogoj, naveden v tretji alineji, da mora imeti kandidat za prijavo na razpis vsaj 5 let delovnih izkušenj, zgolj zaželen. Neizpolnjevanje tega pogoja ne izključuje pristop kandidata k razpisu in možnosti pri izbiri za občasno pomoč ocenjevanja kandidatov za voznike motornih vozil. Vlogo in dokazila pošljite na naslov:

Javna agencija RS za varnost prometa
Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana
“Prijava k sodelovanju ocenjevanja na vozniških izpitih”

ali

gp.avp@avp-rs.si

Več o tem se nahaja v prilogi.

Load More Posts