ETSC (Evropski Svet za varnost prometa) je neodvisna in neprofitna organizacija s ciljem zmanjšati število in stopnjo poškodb zaradi prometnih nesreč v Evropi. Svet na podlagi podatkov, ki jih pridobi v raziskavah, redno svetuje oblikovalcem politik EU ter nacionalnim vladam in organizacijam glede vprašanj o prometni varnosti. ETSC združuje 42 organizacij članic in več kot 200 strokovnjakov iz vse Evrope, vključno z Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa.

https://etsc.eu/