Kontaktni podatki pooblaščene oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO):

  • Kotnikova ulica 19a, 1000 Ljubljana
  • pooblascena.oseba@iepri.si