DRUID (vožnja pod vplivom mamil. alkohola in psihoaktivnih snovi) je doslej največji raziskovalni projekt, ki ga financira EU na področju varnosti cestnega prometa, saj v njem sodeluje 37 partnerjev in je skupna vrednost sofinanciranja s strani EU 19 milijonov evrov. SPV je nosilec delovne skupine, ki se ukvarja s preverjanjem učinkovitosti ukrepov prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja za voznike, ki vozijo pod vplivom alkohola, mamil ali psihoaktivnih snovi. V letu 2009 je bil pripravljen pregled zakonodaje in ukrepov, ki jih uveljavljajo posamezne države, da bi zmanjšali in preprečili vožnjo pod vplivom drog, alkohola in psihoaktivnih snovi. V delovni skupini, ki jo je vodil AVP-SPV , so sodelovali še predstavniki Nemškega inštituta BASt-a, Avstrijskega Kuratorija za varnost prometa KfV, Danskega Inštituta za varnost prometa DTU in Univerzi Wűrzburg in Műnchen.

Projekt se zaključi oktobra 2011 z dvodnevno konferenco v Kölnu, Nemčija.