Znak AVP se podeljuje posameznikom za večletno delo na področju prometne preventive in njihovem, prispevku k prometni varnosti.

Bronasti znak AVP se podeljuje posameznikom za 3 in več letno uspešno delo na področjih, opisanih v 2. členu tega pravilnika. Prejemnik bronastega znaka dobi tudi diplomo. Na diplomi so vpisani podatki o podelitvi.

Srebrni znak AVP se podeljuje posameznikom za 5 in več letno uspešno delo na področjih, opisanih v 2. členu tega pravilnika. Srebrni znak se praviloma podeljuje posameznikom, ki so že prejeli bronasti znak AVP. Prejemnik srebrnega znaka dobi tudi diplomo. Na diplomi so vpisani podatki o podelitvi.

Zlati znak AVP se podeljuje posameznikom za izjemne dosežke ter 10 in več letno uspešno delo na področjih, opisanih v 2. členu tega pravilnika. Zlati znak se praviloma podeljuje posameznikom, ki so že prejeli srebrni znak AVP. Zlati znak AVP se lahko podeli posameznikom tudi za enkratne dosežke oziroma izjemne uspehe, s katerimi so bistveno prispevali k varnosti v prometu. Prejemnik zlatega znaka dobi tudi diplomo.

AVP vsako leto objavi javni poziv v spomladanskih mesecih, ki je objavljen tudi na spletnih straneh AVP. Občinski SPV ali druge organizacije lahko podajo predlog, komisija za priznanja pa odloči o podelitvi priznanja posamezniku. Priznanja Znak AVP dvigne predlagatelj, ki podeli priznanje posamezniku v okviru lokalnih prireditev.