VAMOS je uspešen mednarodni projekt na področju preventive v cestnem prometu, ki je potekal med 1.8.2006 in 31.7.2009. V njem so sodelovali Belgija, Grčija, Finska, Portugalska, Slovaška, Mednarodna organizacija za preventivo PRI – La Prevention Routiere Internationale, ter Nizozemska kot model dobre ureditve in Švica, ki je izvedla nadzor kakovosti gradiv, modelov in programov. SPV je bil nosilec in koordinator projekta, v katerem so bili pripravljeni priročnik za delo prostovoljcev, izvedeno je bilo usposabljanje za sodelavce v Sloveniji ter poskusni projekti (celoletno varovanje otrok, medgeneracijsko sodelovanje, akcija za varnost otrok na šolah, prometni dan na šolah, Promet smo vsi), ki temeljijo na delu prostovoljcev.

Mednarodna evalvacija projekta, ki jo je izpeljal eden najbolj uveljavljenih strokovnjakov na področju prometne psihologije dr. R.D. Huguenin, je pokazala, da projekt v celoti sledi zastavljenim ciljem, da so pripravljena gradiva zelo strokovna in da ima velik razvojni potencial.