CIECA (Commission Internationale des Examens de Conduite Automobile) je bila ustanovljena leta 1956. Zajema skupno 36 organov testiranja znanja in obnašanja voznikov motornih vozil v cestnem prometu po vsej zahodni, srednji in vzhodni Evropi, Severni Afriki, Izraelu, Avstraliji in Novi Zelandiji. Kot rezultat, skoraj vse države članice Evropske unije (EU) in Evropskega gospodarskega prostora (EGP) sodelujejo v dejavnostih CIECA. Poleg tega ima CIECA status opazovalca v Ekonomski komisiji za Evropo pri Združenih narodih in je članica Evropskega sveta za varnost v prometu (ETSC).

CIECA si prizadeva igrati vodilno vlogo pri izboljšanju varnosti v cestnem prometu in za spodbujanje razvoja visokih skupnih standardov za izdajo vozniških dovoljenj, v vseh svojih državah članicah. Od leta 1993 je CIECA vodilni partner v Direktoratu za energetiko in promet Evropske komisije (DG TREN), izdaja priporočila “najboljše prakse” za vožnjo v EU in zunaj nje in sodeluje pri številnih raziskovalnih študijah in projektih v okviru EU.

Slovenija je članica CIECA-e od leta 2008.

http://www.cieca.eu/