Svečana listina AVP se podeljuje posameznikom in organizacijam za izreden prispevek za večjo varnost v prometu in posameznikom za življenjsko delo na področju prometne preventive.

Svečana listina se podeljuje na podlagi razpisa. Razpis za javni poziv pripravi vsako leto Svet  AVP in je javno objavljen na spletnih straneh AVP, na katerega predlagatelji podajo svoje predloge. Komisija za priznanja obravnava predloge. Svet AVP obravnava predlog komisije za priznanja ter imenuje prejemnike. Priznanja Svečana listina se podeljuje enkrat letno na posebni svečanosti, ki jo organizira AVP.

Na podlagi  izrednega prispevka in življenjskega dela za večjo varnost v prometu je AVP 18 posameznikom in organizacijam podelila Svečano listino AVP na področju prometne preventive. Za poseben doprinos k prometni varnosti pa so letos prvič podelili 2 posebni priznanji.

Vsem se iskreno zahvaljujemo za njihov prispevek k prometni varnosti in zmanjšanju tragičnih posledic!