Evropska listina o cestnoprometni varnosti je evropska participacijska platforma, ki jo sestavljajo podjetja, združenja, raziskovalne ustanove in javne oblasti. Ti akterji se zavežejo za izvedbo konkretnih akcij in medsebojno deljenje oz. izmenjavo dobrih praks, da bi tako reševali probleme varnosti v prometu, s katerimi se srečujejo v svojem vsakdanjem okolju. Cilj Listine je zmanjšati število smrtnih nesreč na cestah. Listina ima preko 2.000 podpisnikov. Pridružite se tej skupnosti v akciji!

http://www.erscharter.eu/