PRI – La Prevention Routiere International – mednarodne organizacije za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki združuje nacionalne nosilce na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu in skrbi za izmenjavo primerov dobre prakse med državami, za usposabljanje na mednarodni ravni, za izmenjavo gradiv in informacij na področju prometne vzgoje in za skupno pripravo mednarodnih projektov na področju preventive, ki jih na podlagi razpisov sofinancira EU. PRI je bil uspešen povezovalec pri nastanku projektov EUCHIRES, VAMOS, BOB.

PRI je predvsem aktivna organizacija v svetovnem merilu, saj je veliko aktivnosti namenjenih državam v razvoju, afriškim, bližnjevzhodnim in azijskim državam. PRI je prav tako tudi podpisnica pobude Decade for action, ki jo je ob Svetovnem dnevu prometne varnosti vpeljala OZN in Svetovana zdravstvena organizacija.

AVP-SPV s pomočjo organizacije pridobiva informacije o razpisih za sofinanciranje mednarodnih programov in projektov ter se tako poskuša skladno s cilji in zmožnostmi vključiti v mednarodne projekte in promovirati slovenske preventivne aktivnosti na svetovni ravni (festival preventivnih filmov, svbteovni kongres prometne varnosti itd.) .

http://www.lapri.org/