FERSI je forum evropskih raziskovalnih inštitutov, ki povezuje več kot 250 raziskovalcev, ki v državah članicah raziskovalno delajo na področju varnosti cestnega prometa. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS je od leta 2004 tudi polnopravni član Foruma Evropskih raziskovalnih inštitutov na področju varnosti cestnega prometa FERSI, ter eden od ustanovnih članic formalnega neprofitnega združenja leta 2010.

Temeljni namen organizacije FERSI je priprava skupnih raziskovalnih projektov, spodbujanje izmenjav raziskovalnih rezultatov, primerov dobre prakse ter raziskovalnega znanja, sodelovanje med različnimi organizacijami in ne nazadnje zagotavljanje strokovne pomoči Evropski Uniji za oblikovanje ustreznih ukrepov na področju varnosti cestnega prometa. Forum FERSI sestavljajo raziskovalni inštituti iz Avstrije, Belgije, Češke, Danske, Finske, Francije, Grčije, Madžarske, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Poljske, Portugalske, Švedske, Švice, Velike Britanije in zdaj tudi Slovenije. Vključitev SPV v FERSI nam omogoča lažji dostop do rezultatov raziskav in možnost sodelovanja v projektih, ki se pripravljajo.

Izvajanje ukrepov za varnost cestnega prometa ter uspešno preventivno in vzgojno delo temelji na dobrem poznavanju dogajanj v cestnem prometu, analizah in raziskavah. Takšen način dela zahtevata tudi Evropski akcijski načrt za varnost cestnega prometa in VI. okvirni raziskovalni program EU, ki poudarja sodelovanje strokovnjakov in raziskovalcev iz različnih držav.

FERSI je nosilec večine predlogov za raziskovalne projekte na ravni EU in organizator konzorcijev, ki pripravljajo skupno kandidaturo za sofinanciranje raziskovalnih projektov. V zadnjih letih so bili to projekti CAST, SUPREME, DRUID, SAFETY NET, PEPPER, SARTRE, ki so zanimivi tudi za delo v Sloveniji.

V okviru FERSI je bil pripravljen tudi strateški dokument Towards safer roads in Europe (.pdf)

http://fersi.org/