AVP je partner v projektu SARTRE 4 (stališča voznikov o tveganih ravnanjih v prometu) s katerim se od leta 1991 spremljajo spremembe stališč in samoporočanega vedenje voznikov do tveganih ravnanj v cestnem prometu (hitrost, alkohol, varnostni pas, nove tehnologije za varnost prometa). V letu 2009 so bile izvedene priprave vprašalnika in dopolnitve vzorca, da bi dobili tudi podatke o stališčih voznikov motornih koles in šibkejših udeležencev. Slovenija (SPV) je bila vključena že v raziskavi SARTRE 2 in SARTRE 3, zato bodo podatki o morebitnih spremembah stališč in vedenja, glede na velike spremembe v zakonodaji in delu na področju varnosti cestnega prometa, zelo pomembni za usmerjanje preventivnega dela in predvideno spremembo zakonodaje.

http://www.attitudes-roadsafety.eu/