TN ITS GO2018-09-06T11:12:42+00:00
TN – ITS GO je evropski projekt, financiran iz programa CEF-transport (DG MOVE). Glavni namen projekta je izmenjava prostorskih podatkov, ki so bistvenega pomena za uporabo aplikacij ITS ter zagotoviti novim državam članicam EU čas, da natančno načrtujejo in vzpostavijo ITS strategijo neposredno od izvora podatkov upravljalca cestne infrastrukture preko TN ITS vmesnikov v podatkovno bazo končnega uporabnika (vezano predvsem na TEN-T omrežje). Projekt zajema skupino strokovnjakov iz 15 držav članic EU, ki bodo opravljali delo skupaj z izdelovalci elektronskih zemljevidov, ki zelo dobro poznajo področje inteligentnih transportnih sistemov.

Glavni znanstveni in tehnični cilji projekta so:
– vzpostavitev pilotnih storitev TN ITS v vsaki od devetih novih držav članic (tudi SLO),
– vzpostaviti razširitev oz. nadgradnjo že obstoječih storitev TN ITS v 6 državah članicah (tukaj nas ni),
– evalvacija TN ITS storitev vključno z integracijo podatkov iz drugih baz podatkov in upoštevanje povratnih informacij,
– vzdrževanje aktivne strokovne javnosti TN ITS. Projekt skupaj traja 4 leta.

http://go.tn-its.eu/