TN – ITS GO je evropski projekt, financiran iz programa CEF-transport (DG MOVE). Glavni namen projekta je izmenjava prostorskih podatkov, ki so bistvenega pomena za uporabo aplikacij ITS ter zagotoviti novim državam članicam EU čas, da natančno načrtujejo in vzpostavijo ITS strategijo neposredno od izvora podatkov upravljalca cestne infrastrukture preko TN ITS vmesnikov v podatkovno bazo končnega uporabnika (vezano predvsem na TEN-T omrežje). Projekt zajema skupino strokovnjakov iz 15 držav članic EU, ki bodo opravljali delo skupaj z izdelovalci elektronskih zemljevidov, ki zelo dobro poznajo področje inteligentnih transportnih sistemov. Slovenski partner v projetku je Javna agencija RS za varnost prometa.

Glavni znanstveni in tehnični cilji projekta so:
– vzpostavitev pilotnih storitev TN ITS v vsaki od devetih novih držav članic (tudi SLO),
– vzpostaviti razširitev oz. nadgradnjo že obstoječih storitev TN ITS v 6 državah članicah,
– evalvacija TN ITS storitev vključno z integracijo podatkov iz drugih baz podatkov in upoštevanje povratnih informacij,
– vzdrževanje aktivne strokovne javnosti TN ITS.

Projekt vsebuje 5 delovnih aktivnosti, med drugim je najpomembnejša aktivnost 2, v kateri je potrebno vzpostaviti pilotne storitve TN ITS v posamezni državi.

Projekt je začel v letu 2018 in traja do konca leta 2021.

Več o projektu si lahko preberete na spodnji povezavi:

http://go.tn-its.eu/

Zaradi GDPR YouTube potrebuje dovoljenje za prikaz. Več o tem si lahko preberete na strani Politika zasebnosti.
Dovolim prikaz te vsebine