Projekt ROSEE (Road Safety in South East European Regions). Spodbujanje varnosti v cestnem prometu in izboljšanje dostopnosti do cestnega omrežja na območju Jugovzhodne EvropeNa območju Jugovzhodne Evrope poškodbe in prometne nesreče povzročajo socialne in gospodarske izgube. Regije Jugovzhodne Evrope so med najslabšimi v izvajanju cestne varnosti v Evropi: države, kot so Grčija, Bolgarija, Romunija ter v manjšem obsegu Slovaška in Madžarska, imajo stopnje smrtnih žrtev v cestnem prometu visoko nad povprečjem EU, ki je v letu 2010 znašalo 62 smrtnih žrtev na milijon prebivalcev (vir: podatkovna baza CARE in nacionalni podatki). V državah Jugovzhodne Evrope (JVE), ki trenutno niso članice Evropske unije, je število prometnih nesreč in prometnih nesreč s smrtnim izidom še višje: v Bosni in Hercegovini, Srbiji in na Hrvaškem je v letu 2009 znašalo več kot 100 smrtnih žrtev na milijon prebivalcev (vir: OECD-ITF). To stanje zavira razvoj regije JVE in zahteva nujne izboljšave, da bi dosegli cilj varnosti v cestnem prometu EU za leto 2020.

Opis projekta
Varnost v cestnem prometu je pomembna za neovirano dostopnost regij JVE. Davek prometnih nesreč in poškodb povzroča v regijah JVE socialne in gospodarske izgube, ki vplivajo na razvoj jugovzhodnega evropskega prostora. V EU se 56 odstotkov nesreč s smrtnim izzidom zgodi na podeželskih cestah, 37 odstotkov tovrstnih nesreč pa je evidentirano na poseljenih območjih. V 44 odstotkih so vpleteni ranljivi udeleženci cestnega prometa, kot so pešci, kolesarji in vozniki motoriziranih dvokoles.

Projekt ROSEE bo pomagal vladam na nacionalni in regionalni ravni v izbranih regijah JVE izboljšati koordinacijo pri spodbujanju, načrtovanju in delovanju primarnih in sekundarnih cestnih omrežij, pri čemer bo poudarek na izboljšanju izvajanja varnosti v cestnem prometu in dostopnosti omrežij. Če se omrežja dobro upravlja, so prometne nesreče redke, prav tako pa se lahko zmanjša resnost poškodb v prometnih nesrečah.

Tehnični podatki:
– Odobren po četrtem pozivu Programa JVE za prednostno os: Izboljšanje dostopnosti
– Področje posredovanja: izboljšati koordinacijo pri spodbujanju, načrtovanju in delovanju primarnega in sekundarnega prometnega omrežja.
– Trajanje projekta: oktober 2012– december 2014
– Proračun projekta: skupaj 2.191,853,44 EUR

Javna agencija RS za varnost prometa je imela kot ROSEE projektna partnerka ključno vlogo na področju izboljšanja varnosti kolesarjev in promocije varnega kolesarjenja, z aktivnostmi, ki so podrobneje opisane v končni brošuri: Varnost kolesarjev v Sloveniji (ROSEE projekt) in je dostopna tudi v angleškem jeziku. Aktivnosti vseh projektnih partnerjev pa so opisane v skupni brošuri ROSEE.

KLJUČNE AKTIVNOSTI AGENCIJE V ROSEE PROJEKTU SO BILE:

Implementacija inovativnega prometno-tehničnega ukrepa souporabe voznega pasu s kolesarji oz. “sharrow” in “bike-box” v Mariboru;

2013 10 24 13.22.34 Kopija

Implementacija prvega kolesarskega števca s prikazovalnikom v Ljubljani;

Cyclist counter 2 Kopija

Izdelava predloga sprememb zakonodaje na področju načrtovanja kolesarske infrastrukture (tehnične specifikacije za ukrep souporabe voznega pasu “sharrow”);

Nacionalna strategija za varnost kolesarskega prometa (predlog);

Izdelava kratkega promocijsko – izobraževalnega filma o ukrepu souporabe voznega pasu (Sharrow – souporaba voznega pasu SLO, Sharrow – shared lane marking in Maribor);

Evalvacija pilotov s terensko raziskavo (SLO, ENG);

SWOT analiza;

Implementacija nacionalne preventivne kampanje za izboljšanje varnosti kolesarjev (Akcijski načrt);

Dopis vsem županom v Sloveniji za sodelovanje v preventivnih aktivnostih za kolesarje;

Skupni javni poziv za izboljšanje varnosti kolesarjev;

Preventivni dogodki (Kolesarski festival 2014, Evropski teden mobilnosti 2013 in 2014, akcija Vtroje – kolesarjenje na delo/v šolo itd.);

Državni tekmovanji “Kaj veš o prometu” v letih 2013 in 2014;

Vzpostavitev in koordinacija nacionalne svetovalne skupine;

Strokovna srečanja in delavnice (sestanek z nizozemskimi predstavniki, delavnica o varnosti kolesarjev, srečanja nacionalne svetovalne skupine itd.);

Pregled primerov dobrih praks s področja varnega kolesarjenja (SLO, ENG);

Izdelava in razdeljevanje preventivnih materialov (kolesarske čelade, odsevni trakovi, brošure, priročniki, nalepke itd.);

Mednarodno sodelovanje s predstavitvijo projekta ROSEE (projektna tržnica v okviru CEE konference v Ljubljani in okrogla miza CEE v Brnu);

Soorganizacija mednarodne ROSEE-SENSOR konference;
Organizacija kolesarske promenade v okviru zaključne konference Programa JVE (video).