V priponkah je najprej prikazana struktura celotne vsebine teoretičnega dela vozniškega izpita ter nato še razporeditev vsebin v okviru elektronske izpitne pole za vsako posamezno kategorijo. Pri tem je navedeno tudi število točk, s katerimi je ovrednoteno posamezno vprašanje, ter za lažje delo tistih, ki usposabljajo kandidate, tudi cilji, ki se želijo s posameznim tematskim sklopom doseči. Za boljšo predstavo, so na voljo tudi vzorci testnih pol po kategorijah.

Struktura vsebin teoretičnega dela vozniškega izpita

Razporeditev vsebin v testni poli po kategorijah in vzorci testnih pol: