V priponkah je podan strukturiran pregled vsebin teoretičnega dela vozniškega izpita za vse kategorije ter pregled oz. razporeditev vsebin v okviru elektronske izpitne pole za vsako posamezno kategorijo. Prikazano je tudi število točk, s katerimi je ovrednoteno posamezno vprašanje ter njihovo skupno število.

Za lažje delo tistih, ki izvajajo usposabljanje, je za splošni del vsebin (teme od 1 do 6, ki so skupne vsem kategorijam) zapisan tudi položaj tematike v programu usposabljanja. Prav tako so za vsako temo navedeni tudi cilji, ki se jih želi doseči s testnimi nalogami. Zadnje je narejeno tudi za posebne vsebine za kategoriji B in BE. Navedeno je tudi, koliko vprašanj vsebuje posamezna (pod)tematika.

Pregled razporeditve vsebin v elektronskih izpitnih polah po kategorijah

Strukturiran pregled vsebin teoretičnega dela vozniškega izpita za vse kategorije