Na praktičnem delu vozniškega izpita poteka sporazumevanje med kandidatom za voznika in ocenjevalcem praviloma v slovenskem jeziku. V primeru opravljanja izpita na območjih občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, se glede jezika sporazumevanja uporabljajo predpisi, ki urejajo javno rabo slovenščine.

Predpisi, ki urejajo opravljanje vozniških izpitov, ne dopuščajo možnosti, da bi bil na praktičnem delu izpita prisoten tolmač, zato mora biti vsak kandidat za voznika, tudi tujec, zmožen vsaj tistega sporazumevanja v slovenskem jeziku, ki je nujno potrebno za izpeljavo izpita na predpisan način. S tujcih lahko sporazumevanje poteka tudi v angleškem jeziku. V takšnem primeru kandidat za voznika o tem takoj po prijavi na praktični del izpita obvesti javno agencijo. Izjemoma lahko sporazumevanje poteka tudi v katerem drugem jeziku, če se kandidat o tem dogovori z javno agencijo že pred prijavo k izpitu.

Če se kandidat za voznika sporazumeva v  slovenskem znakovnem jeziku, se pri izpeljavi izpita sporazumeva na način, kot sta ga z učiteljem vožnje uporabljala že med usposabljanjem. Tudi ta način sporazumevanja mora omogočati izpeljavo izpita na predpisan način, zato je priporočljivo, da se glede načina in obsega sporazumevanja učitelj vožnje posvetuje z javno agencijo.