Praktični del izpita je sestavljen iz treh delov.
 • prvi del obsega pripravo na vožnjo in pregled vozila z vidika zagotavljanja varnosti cestnega prometa;
 • drugi del zajema preizkus spretnosti pri vožnji z vozilom, ki praviloma poteka na vadbeni površini, ki omogoča izvedbo predpisanega preizkusa spretnosti z vozilom;
 • tretji del zajema preizkus vožnje vozila v cestnem prometu.

Vsak posamezni del zajema določene elemente, ki jih je potrebno preizkusiti in so prilagojeni kategoriji vozila, za katero kandidat opravlja preizkus.

V okviru prvega dela se preveri, ali je kandidat sposoben priprave na varno vožnjo. Poleg tega se v tem delu preverijo tudi določena znanja in spretnosti, ki jih sicer med samo vožnjo (običajno) ni mogoče preizkusiti. Med ta znanja in spretnosti sodijo znanje uporabe različnih vrst žarometov in svetilk, klimatizacije vozila, brisalcev, poznavanje pomena kontrolnih in opozorilnih svetilk, preverjanje ravni motornih tekočin, ustreznost pnevmatik ipd.

Preizkus spretnosti z vozilom za enosledna vozila se obvezno izvede na ustrezni vadbeni površini in pred začetkom vožnje v cestnem prometu. Za ostale kategorije se lahko izvede tudi v okviru preizkusa na javnih cestah.

Pri preizkusu spretnosti in ravnanja v cestnem prometu se preizkusijo vsi elementi, pomembni za zagotavljanje varnega, nemotenega in umirjenega poteka prometa. V okviru vsake izpitne vožnje morajo biti zajete vse ključne vsebine, v okviru čim manjšega števila izpitnih voženj pa vsi predpisani elementi. S takšnim pristopom se vpliva na dosledno in celovito usposabljanje kandidatov in zmanjšuje možnost taktiziranja.

Kriteriji ocenjevanja so določeni v Prilogi 7 Pravilnika o vozniškem izpitu (Uradni list RS, št. 38/13 in 104/13 in 85/16-ZVoz-1), predmet ocenjevanja pa so predvsem naslednje vsebine:

 • Priprava na vožnjo in tehnična preveritev vozila:
  • priprava na vožnjo – naloge, ki morajo biti izvedene avtomatično (prilagoditve vozniku, kot so nastavitve sedeža, vzglavnika, vzvratnih ogledal in volana, uporaba varnostnega pasu, zagotovitev potrebne vidljivosti na vse strani (čista stekla in vzvratna ogledala, brez nepotrebnih ovir pogledom), vrata (kandidat preveri, če so vsa vrata zaprta), vklop potrebnih naprav (žarometi in svetilke …) in druge naloge, odvisne tudi  od kategorije, za katero se opravlja vozniški izpit;
  • izvedba nalog, ki jih kandidat izvede po navodilu ocenjevalca (povejte, pokažite…).
 • Preizkus spretnosti z vozilom:
  • izvedba nalog, ki jih za drugi del izpita predvideva Pravilnik o vozniškem izpitu.
 • Upravljanje z vozilom:
  • speljevanje, prestavljanje, pospeševanje, zavijanje, zmanjševanje hitrosti, ustavljanje;
  • vzvratna vožnja, obračanje in parkiranje;
  • nadzor nad vozilom (kandidat ne povzroča nevarnih situacij);
  • gospodarna vožnja;
  • prepoznavanje resnejših tehničnih napak;
  • pravilna uporaba svetilk in žarometov;
  • zagotavljanje vidljivosti iz vozila (rošenje, brisalci, gretje zadnjega stekla);
  • gretje, hlajenje, prezračevanje, klima.
 • Opazovanje:
  • opazovanje naprej, levo in desno, z namenom pridobiti informacije, ki so potrebne, da lahko voznik pravilno in pravočasno presodi posamezno prometno situacijo;
  • pravilna in sistematična uporaba vzvratnih ogledal;
  • kontrola mrtvih kotov vzvratnih ogledal.
 • Pozornost ter razumevanje in predvidevanje prometnih situacij:
  • pravilno razporejanje in usmerjanje pozornosti;
  • pravilna presoja in ocena posamezne prometne situacije (vključuje tudi kulturo, potrebno medsebojno sodelovanje v prometu, npr. odstop prednosti, upoštevanje bolj izpostavljenih udeležencev);
  • predvidevanje razvoja dogodkov;
  • prepoznavanje nevarnih situacij in tveganih ravnanj.
 • Sporazumevanje z drugimi udeleženci v prometu:
  • ustrezna uporaba naprav za komunikacijo (utripalke, varnostne utripalke, zavorne luči, luči za vzvratno vožnjo);
  • pravočasno in jasno signaliziranje s položajem, hitrostjo in dinamiko vožnje.
 • Položaj vozila:
  • lega na cesti v skladu s pravili;
  • jasno, pravočasno in pravilno zavzet položaj (razvrščanje, premiki);
  • zagotavljanje potrebnih razdalj do drugih udeležencev v prometu, fizičnih ovir, cestne infrastrukture (varnostna razdalja, bočna varnostna razdalja);
  • prilagajanje položaja vozila značilnostim zavojev, potrebni vidni razdalji in preglednosti križišč.
 • Hitrosti in dinamika vožnje ter vključevanje in prehajanje v drug prometni tok:
  • zagotavljanje nemotenega poteka prometa, (vključno s prehitevanji, če je varno in potrebno za nemoten potek prometa);
  • prilagoditev hitrosti dogodkom, ki jih voznik lahko predvidi (npr. ustaviti pred oviro, ki jo lahko voznik pričakuje);
  • prilagoditev hitrosti cestnim in vremenskim razmeram.
 • Vključevanje v promet in prehajanje v drug prometni tok (tudi vožnja po HC in AC).
 • Neodvisna vožnja:
  • vožnja proti cilju po znanih poteh ali s pomočjo postavljene prometne signalizacije brez sprotnega usmerjanja.

Upoštevanje pravil, prometne signalizacije ter znakov in odredb pooblaščenih oseb.

Primeri vprašanj in nalog v okviru prvega dela praktičnega dela vozniškega izpita-kategorija B