Pogoji za vožnjo s spremljevalcem so določeni v 57. členu Zakona o voznikih.

Oseba, starejša od 16 let, sme voziti osebni avtomobil s spremljevalcem, če izpolnjuje naslednje pogoje:

  • je v šoli vožnje opravila teoretični del usposabljanja za voznika motornih vozil kategorije B,
  • je opravila teoretični del vozniškega izpita,
  • je v šoli vožnje končala praktični del usposabljanja,
  • ji vozniško dovoljenje ni odvzeto,
  • se ji ne izvršuje izrečena sankcija prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije,
  • se ji ne izvršuje varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja,
  • ji ni izrečena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja,
  • v evidenci nima nobene kazenske točke v cestnem prometu (če ima vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil druge kategorije),
  • jo med vožnjo spremlja spremljevalec,
  • je vozilo označeno s predpisano “L” tablico.

Pod navedenimi pogoji sme oseba voziti osebni avtomobil, dokler ne opravi vozniškega izpita za vožnjo motornih vozil kategorije B, vendar največ dve leti od vpisa spremljevalca v evidenco o vozniških dovoljenjih in v evidenčni karton vožnje.

Spremljevalec je lahko eden od staršev, skrbnikov, rejnikov ali druga oseba, ki je stara najmanj 27 let in ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj pet let in v evidenci izrečenih kazenskih točk nima več kot pet kazenskih točk in ima prebivališče v Republiki Sloveniji. Spremljevalec mora biti vpisan v evidenčni karton vožnje.Vpis opravi upravna enota na vlogo kandidata za voznika, ko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji.

Oseba, ki bo vozila s spremljevalcem, sme začeti z usposabljanjem v šoli vožnje (tečaj CPP), ko dopolni šestnajst let.

Kadar vozi vozilo voznik s spremljevalcem, mora biti vozilo na levi polovici zadnje strani označeno s predpisano “L” tablico. “L” tablica je kvadratne oblike, velikosti najmanj 120 mm x 120 mm, zelene barve, na njej je črka “L” bele barve in mora odsevati svetlobo.

Zaradi GDPR YouTube potrebuje dovoljenje za prikaz. Več o tem si lahko preberete na strani Politika zasebnosti.
Dovolim prikaz te vsebine