Od 12. januarja 2017 se vloga za vpis spremljevalca vloži pri kateri koli upravni enoti.

Upravna enota tudi opravi vpis spremljevalca v evidenco o vozniških dovoljenjih in v evidenčni karton vožnje, ko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji.

Pogoji za vožnjo s spremljevalcem so določeni v 57. členu Zakona o voznikih (Ur. list RS, št. 85/16 in 67/17).