Redno letno usposabljanje in dopolnjevanje znanja za učitelje vožnje in učitelje predpisov za leto 2022

Vsebina usposabljanja

»Razumevanje različnih generacij kandidatov za voznike motornih vozil v šolah vožnje ter njim prilagojena komunikacija in poučevanje«

Strošek usposabljanja

Strošek za udeležbo na usposabljanju znaša 75,00 EUR in ga je potrebno poravnati pred prijavo (potrdilo o plačilu priložite k prijavnici) na TRR Javne agencije RS za varnost prometa: SI56 0110 0600 0034 943 (BIC: BSLJSI2X, SKLIC: 00 2200-2022).

Termini

Vseh 40 izvedb izobraževanja bomo izvedli do konca marca 2023.

Prijavite se na enega izmed terminov:

– Ljubljana (FVV, Kotnikova ulica 8, Ljubljana)

–  Ljubljana (IC Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 176)

– Maribor (IC Maribor, Cesta k Tamu 11)

– Postojna (IC Postojna, Kazarje 10)