IZOBRAŽEVANJE NOVIH IZVAJALCEV

Izobraževanje izvajalcev skupinskih delavnic in vadbe varne vožnje

Če želite postati izvajalec skupinskih delavnic in vadbe varne vožnje, morate opraviti obvezno usposabljanje, ki traja 50 pedagoških ur (za izvajalce skupinskih delavnic) oziroma 74 pedagoških ur (za zvajalce vadbe varne vožnje). Več informacij o izobraževanju in prijavnica na usposabljanje.

Izpit pred komisijo

Po opravljenem izobraževanju za izvajalce skupinskih delavnic in vadbo varne vožnje morajo kanditati, ki želijo pridobiti dovoljenje, opraviti izpit pred komisijo. Več informacij in prijavnica na izpit.

Dovoljenje za izvajanje skupinskih delavnic in vadbe varne vožnje

Dovoljenje za izvajanje skupinske delavnice o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa ter za izvajanje varne vožnje izda in podaljša veljavnost javna agencija. Dovoljenje se izda za obdobje petih let, prav tako se na podlagi potrdil o opravljenem programu dodatnega usposabljanja za izvajanje programov za obdobje petih let podaljšuje. Več informacij in obrazci za podaljšanje dovoljenja.

DODATNA USPOSABLJANJA IZVAJALCEV

Redno dodano uposabljanje izvajalcev skupinskih delavnic in vadbe varne vožnje

Redno dodatno usposabljanje izvajalcev skupinskih delavnic in vadbe varne vožnje izvajamo v obliki delavnic tekom celega leta. Usposabljanje traja sedem pedagoških ur, temo usposabljanja pa vsako leto s sklepom določi direktor AVP. Informacije in prijavnica.

Dodatno usposabljanje izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo za pretekla leta

Če se niste uspeli udeležiti katerega od obveznih rednih dodatnih usposabljanj, lahko največ dve usposabljanji opravite v okviru dodatnega usposabljanja za pretekla leta ali kot individualno usposabljanje za pretekla leta. Informacije in prijavnica.