Spoštovani,
naslednji termin izobraževanja za učitelje vožnje in učitelje predpisov bo predvidoma jeseni 2022. Na izobraževanje se sicer lahko že prijavite preko spletne prijavnice, da vas bomo lahko obvestili o pričetku izobraževanja oz. ostalih informacijah.
Dodatne informacije: 01/478 7830 ali 01/ 478 8952.

1PREBERITE NAVODILA
2IZPOLNITE PRIJAVNICO
3PRILOŽITE DATOTEKE
4DOPOLNITE PRIJAVNICO
5PREDOGLED IZPOLNJENE PRIJAVNICE
 • V CELOTI PREBERITE TA NAVODILA, SAJ V NASPROTNEM PRIMERU NADALJEVANJE NI MOŽNO.

  Obseg in vsebina izobraževanja za učitelja vožnje

  Program izobraževanja za učitelja vožnje se izvaja v obsegu 228 pedagoških ur. Sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela ter obsega naslednje vsebine:
  - Predpisi o varnosti cestnega prometa z načeli varne vožnje in nevarnosti, ki nastanejo zaradi dejanj v prometu, ki niso v skladu s cestnoprometnimi predpisi
  - Osnove psihologije z načeli etike in filozofije vožnje v cestnem prometu
  - Osnove teorije pouka - didaktika
  - Poznavanje motornih vozil in cest
  - Osnove komuniciranja v slovenskem jeziku
  - Zgradba in izvedba učne ure vožnje motornega vozila
  - Poznavanje ter obvladovanje tehnike vožnje motornih vozil
  Program izobraževanja se nahaja tukaj.

  Obseg in vsebina izobraževanja za učitelja predpisov

  Program izobraževanja za učitelja predpisov se izvaja v obsegu 210 pedagoških ur.

  Sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela ter obsega naslednje vsebine:
  - Predpisi o varnosti cestnega prometa z načeli varne vožnje in nevarnosti, ki nastanejo zaradi dejanj v prometu, ki niso v skladu s cestnoprometnimi predpisi
  - Osnove psihologije z načeli etike in filozofije vožnje v cestnem prometu
  - Osnove teorije pouka - didaktika
  - Poznavanje motornih vozil in cest
  - Osnove komuniciranja v slovenskem jeziku
  - Zgradba in izvedba učne ure teoretičnega pouka

  Program izobraževanja se nahaja tukaj.

  Kotizacija

  Kotizacija za udeležbo na izobraževanju znaša:
  - učitelj vožnje 1.600,00 EUR
  - učitelj predpisov 1.200,00 EUR
  - učitelj vožnje in učitelj predpisov 2.000,00 EUR

  Kotizacijo je potrebno poravnati najpozneje pred pričetkom izobraževanja na tekoči račun Javne agencije RS za varnost prometa št.: SI56 01100-6000034943 in sklic 00 1800-2022.

  Javna agencija vam po zaključku izobraževanja izda račun.

  Postopek prijave na izobraževanje

  Na izobraževanje se prijavite tako, da izpolnite spletno prijavnico, do katere dostopate s klikom na gumb Naprej na dnu te strani.

  Izpolnjena prijavnica velja kot naročilnica. Na vpisani e-naslov boste prejeli potrditev prijave, prav tako pa vam bomo na ta elektronski naslov pošiljali obvestila v zvezi z izobraževanjem.

  Če ne morete oddati spletne prijave, nam pišite na naslov vozniki@avp-rs.si ali pokličite na 01 / 478 7830, da se dogovorimo za drugačen način prijave.

  Dovoljenje za učitelja vožnje

  Dovoljenje za učitelja vožnje dobi oseba, ki:
  1. ima najmanj srednjo strokovno ali srednjo izobrazbo;
  2. je zaključila program izobraževanja za učitelja vožnje ustrezne kategorije motornih vozil in opravila izpit pred komisijo, ki jo imenuje direktor javne agencije, ali ji je izdana odločba javne agencije o priznavanju poklicnih kvalifikacij;
  3. ima veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije najmanj pet let;
  4. ni pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora za kaznivo dejanje zoper življenje in telo, človekove pravice in svoboščine, delovno razmerje in socialno varnost, pravni promet, premoženje, gospodarstvo, spolno nedotakljivost, uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva, javni red in mir ali varnost javnega prometa;
  5. ni bila pravnomočno kaznovana za dva in več prekrškov zoper javni red in mir z elementi nasilja;
  6. ji v zadnjih treh letih ni:
  - bil izrečen varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja;
  - bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica;
  - bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe vozniškega dovoljenja;
  - bila izrečena prepoved vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije.

  Dovoljenje za učitelja predpisov

  Dovoljenje za učitelja predpisov določene kategorije lahko pridobi oseba, ki:
  1. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po višješolskih študijskih programih;
  2. je zaključila program izobraževanja za učitelja predpisov in opravila izpit pred komisijo, ki jo imenuje direktor javne agencije, ali ji je izdana odločba javne agencije o priznavanju poklicnih kvalifikacij;
  3. ima najmanj tri leta vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B;
  4. ni pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora za kaznivo dejanje zoper življenje in telo, človekove pravice in svoboščine, delovno razmerje in socialno varnost, pravni promet, premoženje, gospodarstvo, spolno nedotakljivost, uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva, javni red in mir ali varnost javnega prometa.

  Odjava

  Z usposabljanja se lahko pisno odjavite najmanj tri delovne dni pred datumom izvedbe. Kasnejše odjave ne bodo upoštevane, stroški udeležbe na usposabljanju pa bodo zaračunani v celoti. Izjemoma lahko od udeležbe odstopite tudi v roku, krajšem od treh delovnih dni na podlagi ustrezno izkazanih izjemnih okoliščin, o katerih pisno obvestite organizatorja usposabljanja.

  Kontakt

  Javna Agencija RS za varnost prometa, Sektor za voznike Telefon: tel.: 01/478 7830, e-naslov: vozniki@avp-rs.si