Strokovni kolegij presojevalcev imenuje agencija in je sestavljen iz treh presojevalcev.
 1. V strokovni kolegij se lahko imenuje posameznik z najmanj 12 letnimi izkušnjami s področja varnosti cest za obdobje petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
 2. Član strokovnega kolegija presojevalcev v času imenovanja ne sme opravljati nalog presojevalca.
 3. Finančna sredstva za delo članov strokovnega kolegija presojevalcev zagotovi agencija.
 4. Strokovni kolegij presojevalcev ima naslednje naloge:
   • odloča o priznavanju v tujini pridobljenih znanj v skladu s 29. členom Pravilnika o preverjanju varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju presojevalcev varnosti cest,
   • daje strokovno mnenje agenciji glede upravičenosti zahtev naročnika za pregled varnosti cestne infrastrukture in
   • poda strokovno mnenje, če se presojevalec in projektant, naročnik ali upravljavec ceste ne morejo sporazumeti o utemeljenosti poročila presojevalca.

Predsednik strokovnega kolegija presojevalcev je dr. Tomaž Tollazzi, univ.dipl.ing.grad.