Javna agencija za varnost prometa (v nadaljevanju AVP) je na podlagi 92. člena Zakona o cestah  (Uradni list RS, št. 109/1048/1236/14 – odl. US in 46/15) in 21. ter 26. člena Pravilnika o preverjanju varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju presojevalcev varnosti cest (Uradni list RS, št. 50/114/17 in 20/17, v nadaljnjem besedilu Pravilnik) usposobila dve generaciji licenciranih presojevalcev varnosti cest. Prva generacija je bila usposobljena 15. oktobra 2011, druga generacija pa 27. oktobra 2016.

Prav tako je AVP organizirala štiri obdobna strokovna usposabljanja za presojevalce varnosti cest, ki so potekala v letu 2014, 2016 ter 2017. Program usposabljanja je bil pripravljen skladno z določili 21. člena Pravilnika, potrjen s strani Ministrstva za infrastrukturo in uspešno realiziran. Usposabljanja se morajo presojevalci udeležiti vsaka 3 leta, če želijo ohraniti status presojevalca. Presojevalci, ki se udeležijo obdobnega usposabljanja prejmejo potrdilo AVP o opravljenem obdobnem strokovnem usposabljanju za presojevalce varnosti cest.