Na podlagi Direktive 2008/96/EC Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. november 2008 o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture morajo države članice zagotoviti, da pristojni subjekt za vsako prometno nesrečo, ki se zgodi na vseevropskem cestnem omrežju (TEN-T) sestavi poročilo o nesreči. Država članica si mora prizadevati, da v poročilo vključi vse elemente, ki so za to potrebni.

Direktiva je v naši zakonodaji implementirana v Zakonu o cestah (ZCes) v 91. členu ter v Pravilniku o preverjanju varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju presojevalcev varnosti cest v poglavju VI. Raziskava dejavnikov nastanka prometnih nesreč.

Javna agencija RS za varnost prometa (v nadaljevanju AVP) je v letu 2011 in 2012 sodelovala v vseevropskem projektu raziskovanja dejavnikov prometnih nesreč DaCota, ki je v okviru pilotnega projekta rezultiral v (5) terenskih raziskavah prometnih nesreč. V času veljavnosti 91. člena Zakona o javnih cestah je AVP uspelo združiti strokovni in znanstveni potencial strojne fakultete v Ljubljani, ljubljanske in mariborske gradbene fakultete, medicinske fakultete ter fakultete za varnostne vede. S strokovnjaki teh institucij smo skupaj pripravili slovensko metodologijo raziskovanja dejavnikov prometnih ne­sreč.

Poročilo o raziskovanju

V letu 2016 je AVP v okviru pilotskega projekta ponovno raziskovala dejavnike nastanka prometnih nesreč s področja cestne infrastrukture. Skupaj z licenciranimi presojevalci varnosti cest smo raziskali 17 prometnih nesreč od tega 14 prometnih nesreč s smrtnim izidom, 2 prometni nesreči s hudimi telesnimi poškodbami ter 1 prometno nesrečo s pogostostjo prometnih nesreč. Pri raziskovanju dejavnikov smo sodelovali s Policijo, ki nas je obveščala o prometnih nesrečah, ki so po njihovem mnenju primerne za raziskavo.

V letu 2017 je bilo raziskanih 24 prometnih nesreč s smrtnim izidom, v katerih je skupaj umrlo 26 udeležencev cestnega prometa. Poleg umrlih je bilo 5 udeležencev hudo telesno poškodovanih, 12 udeležencev pa se je lažje telesno poškodovalo. Na motornih kolesih je umrlo 16 udeležencev (14 voznikov in 2 potnika), kar je bilo največ v raziskanih prometnih nesrečah. Umrlo je še 6 udeležencev v osebnih avtomobilih (2 voznika in 4 potniki), 2 voznika tovornega vozila ter po 1 pešec (na avtocesti) in kolesar.

V letu 2018 na AVP nadaljujemo z raziskovanjem.