Smernice za pregledovanje varnosti cest služijo kot vodilo presojevalcev varnosti cest, ki ocenjujejo prometno varnost v vseh fazah obratovanja cestne infrastrukture. Smernice določijo osnovni pregled varnosti ceste, kaj je predmet pregleda, kdaj se izvaja pregled varnosti ceste, način izvebe pregleda ter tipične varnostne pomankljivosti.

Smernice so pripravili na Ministrstvu za infrastrukturo.

Smernice za pregledovanje varnosti cest.pdf