Izobraževanja in dodatna usposabljanja

//Izobraževanja in dodatna usposabljanja
Izobraževanja in dodatna usposabljanja
Morebitne odjave se upoštevajo le v pisni obliki najmanj 3 delovne dni pred datumom izvedbe izobraževanja. Kasnejših odjav ne bomo upoštevali in vam bomo zaračunali stroške udeležbe na izobraževanju v celoti.

Izjemoma lahko udeleženec odstopi od udeležbe tudi v roku krajšem od treh delovnih dni v primeru težje bolezni, težje poškodbe, zapletov v zvezi z nosečnostjo ali smrti, če je po plačilu kotizacije katera od navedenih okoliščin nastopila na strani udeleženca ali z njim povezane osebe. Pojem povezane osebe pomeni:
– sorodnike (zakonec/zunajzakonski partner, otrok, starši, stari starši in bratje ter sestre);
– skrbnike mladoletne osebe.

301, 2019

Vabilo k prijavi na opravljanje izpita pred komisijo za učitelje vožnje in učitelje predpisov

Učitelje vožnje in učitelje predpisov, ki se tri leta ali več niso dodatno usposabljali, vabimo k prijavi na opravljanje izpita pred komisijo, kakor to določa osmi odstavek 37. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17 in 21/18 – ZNOrg).

Izpit se bo izvedel v četrtek, 24. 1. 2019.

Prijavnice skupaj s potrdilom o plačilu sprejemamo do vključno 17. 1. 2019.

Priloge:

Program-usposabljanja_UP
Program-usposabljanja_UV
Splošni-del_praktični-program_dvosledna-vozila
Splošni-del_praktični-program_enosledna-vozila
Splošni-del-teoretičnega-dela-usposabljanja Vabilo_izpit pred komisijo
Viri-in-literatura

Vabilo_izpit pred komisijo

510, 2018

Vabilo k prijavi v program dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo za leto 2018

Vabimo vas k prijavi na peto izvedbo dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo za leto 2018.
Usposabljanje bo potekalo v ponedeljek, 12. 11. 2018.

Prijavnice, skupaj s potrdilom o plačilu, sprejemamo do vključno ponedeljka, 5. 11. 2018, oziroma do zapolnitve prostih mest.

Več si lahko preberete tukaj.

2109, 2018

Vabilo k prijavi na opravljanje izpita pred komisijo za učitelje vožnje in učitelje predpisov

Učitelje vožnje in učitelje predpisov, ki se tri leta ali več niso dodatno usposabljali, vabimo k prijavi na opravljanje izpita pred komisijo, kakor to določa osmi odstavek 37. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17 in 21/18 – ZNOrg).

Prijavnice skupaj s potrdilom o plačilu sprejemamo do vključno 11. 10. 2018.

Izpit se bo izvedel dne 18. 10. 2018.

Več o tem se nahaja v priponkah:

Vabilo

Program-usposabljanja_UV

Program-usposabljanja_UP

Viri-in-literatura

Splošni-del-teoretičnega-dela-usposabljanja

Splošni-del_praktični-program_enosledna-vozila

Splošni-del_praktični-program_dvosledna-vozila

Load More Posts