Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu se od meseca marca 2015 postopoma izvaja po celotni Sloveniji, z namenom, da bi se starejši vozniki in voznice na naših cestah čim dlje počutili varne in da bi čim dlje ostali mobilni. V okviru celovitih preventivnih dogodkov oz. usposabljanj za seniorje in upokojence sodelujemo: Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (koordinator), Policija, DARS, Zveza društev upokojencev Slovenije, Rdeči križ Slovenije, Združenje FORTOX in drugi. V okviru enodnevnih preventivnih dogodkov se udeleženci lahko izobražujejo iz petih vsebinskih sklopov:
  • Osvežitev znanja pravil cestnega prometa
  • Varna vožnja po avtocesti in hitri cesti
  • Svetovanje o zdravstvenih kriterijih za vožnjo
  • Temeljni postopki oživljanja
  • Svetovalna vožnje z ocenjevalcem na vozniškem izpitu

Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu je v letu 2018 izvedel v 34 dogodkov na območju pomurske, savinjske, zasavske, spodnjeposavske, jugovzhodno slovenske, osrednjeslovenske, gorenjske, primorsko notranjske, goriške in obalno kraške statistične regije. statistične regije.

Skupno število udeležencev v vseh regijah je bilo 825. Svetovalne vožnje z ocenjevalcem na vozniškem izpitu se je udeležilo 127 udeležencev. Prejeli smo 340 izpolnjenih anket, katerih namen je evalvacija predavanj v okviru projekta Sožitje ter prilagoditev tem in metod dela, ki so najbližje seniorjem in upokojencem.

Več o tem se nahaja v prilogi.