Učitelje vožnje in učitelje predpisov, ki se tri leta ali več niso dodatno usposabljali, vabimo k prijavi na opravljanje izpita pred komisijo, kakor to določa osmi odstavek 37. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17 in 21/18 – ZNOrg).

Izpit se bo izvedel v četrtek, 24. 1. 2019.

Prijavnice skupaj s potrdilom o plačilu sprejemamo do vključno 17. 1. 2019.

Priloge:

Program-usposabljanja_UP
Program-usposabljanja_UV
Splošni-del_praktični-program_dvosledna-vozila
Splošni-del_praktični-program_enosledna-vozila
Splošni-del-teoretičnega-dela-usposabljanja Vabilo_izpit pred komisijo
Viri-in-literatura

Vabilo_izpit pred komisijo