V času nacionalne preventivne akcije Kolesarji, ki letos poteka od 6. do 31. maja, posebej izpostavljamo, da je vzgoja mladih kolesarjev dandanes še toliko bolj pomembna, saj med otroci prevladuje nezdrav sedeč način življenja. V luči trajnostne mobilnosti pa moramo vzgajati bodoče kolesarje, da bodo kolesarili varno. Agencija za varnost prometa poudarja, naj se prometna vzgoja otrok ne zaključi s kolesarskim izpitom, ampak otroke in mladostnike spodbujajmo, da bodo nabirali še kako potrebne izkušnje v prometu tudi naprej.

Tekmovanja Kaj veš o prometu so dodatna spodbuda za učenje prometnih pravil, razvijanje spretnosti in pravilne vožnje v prometu. Organizirajo jih šole v sodelovanju z občinskimi Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Na tekmovanjih sodelujejo učenci od 5. do 9. razreda osnovne šole s kolesi, ter učenci 8. in 9. razreda in dijaki srednjih šol po opravljenem izpitu H kategorije s kolesi z motorjem. Tekmovanje poteka tako na šolski ravni, na ravni občin, regij ter nazadnje na državni ravni.

V torek, 7. maja 2019, sta ocenjevalca agencije iz lokacije na Ptuju na 21. medobčinskem tekmovanju na površinah Osnovne šole Juršinci ter na cestah v okolici šole ocenjevala kolesarje in mopediste na vožnji, ki so nato opravili še poligonski del.