Javna agencija RS za varnost prometa na podlagi 3. točke prvega odstavka 9. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, ZVoz-1) zagotavlja opravljanje vozniških izpitov. Tarifa o določitvi cene vozniškega izpita Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa se sprejme na podlagi 77. člena ZVoz-1.

Tarifa temelji na odhodkih, ki nastajajo z zagotavljanjem opravljanja vozniških izpitov in številu vozniških izpitov v letu 2016.

Teoretični del izpita poteka enako ne glede na kategorijo, zato je cena enotna za vse kategorije vozniškega izpita. Pri praktičnem delu so kategorije združene glede na trajanje izpita in minimalno predpisano število ocenjevalcev, ki ocenjujejo izpit za posamezno kategorijo.

Za kategorije A2, A in BE je glede trajanja upoštevan predlog novega pravilnika o vozniškem izpitu. V letu 2016 je bilo neposredno za namen opravljanja vozniškega izpita opravljenih približno 62.000 ocenjevalec*ur (približno 52.000 pri izpeljavi praktičnega dela in približno 10.000 pri izpeljavi teoretičnega dela izpita).

Strošek izpita plača kandidat za voznika, s prihodki od tarife pa se bodo zagotavljali:

– plače zaposlenih v Sektorju za vozniške izpite,
– materialni stroški zaposlenih na območjih, kjer se opravljajo vozniški izpiti (zlasti računalniška oprema, izobraževanja in usposabljanja, …)
– stroški nepremičnin, ki jih javna agencija uporablja za zagotavljanje opravljanja vozniških izpitov,
– vzdrževanje, dopolnjevanje, prevajanje (…) banke testnih nalog za namen teoretičnega preverjanja znanja na vozniškem izpitu,
– članstva v mednarodnih organizacijah ter drugo mednarodno sodelovanje,
– sorazmerni delež stroškov, ki v zvezi z zagotavljanjem opravljanja vozniških izpitov, ki nastajajo na sedežu agencije,
– investicije v zagotovitev centrov za opravljanje vozniških izpitov tam, kjer takšnih površin in objektov ni ali jih ni mogoče najeti.

Ocenjevalec*ura je čas ene ure, ki je namenjena temu, da ocenjevalec izpelje praktični ali teoretični del izpita. Nekaj primerov: Za en teoretični izpit sta potrebni dve ocenjevalec*uri (dva ocenjevalca sta eno uro na voljo za vodenje teoretičnega dela izpita), za praktični del izpita kategorije B ena ocenjevalec*ura (en ocenjevalec ima na voljo eno uro za izpit), za kategorijo D pa štiri ocenjevalec*ure (dva ocenjevalca imata na voljo dve uri za izpeljavo izpita).

Višina cene vozniškega izpita:

Tarifa – cene vozniških izpitov
cena cena skupaj z upravno takso prvič cena skupaj z upravno takso drugič ali več
teorija vse kategorije 24,00 € 42,10 € 28,50 €
vožnja AM, A1, B1, B, F 33,00 € 37,50 € 37,50 €
A2, A, BE, C1, C, C1E, CE 42,00 € 46,50 € 46,50 €
D1, D, D1E, DE 85,00 € 89,50 € 89,50 €
Koda 96 33,00 € 51,10 € 37,50 €
Samo praktični del A2 oz. A 42,00 € 60,10 € 46,10 €

 

TAKSA = 18,10 €  (Tar.št. 1 = 4,50 € – vloga +  Tar.št. 79 = 13,60 – pripustitev k vozniškemu izpitu)