(Tolmin, 17. julij 2019) Danes so se v Tolminu na pobudo Agencije za varnost prometa sestali župani občin Tolmin, Kobarid in Bovec, predstavniki Policije, Odbora za preventivo pri Svetu AVP ter Direkcije RS za infrastrukturo. Spregovorili so o stanju varnosti cestnega prometa v času turistične sezone v Posočju in se dogovorili o konkretnih aktivnostih za večjo varnost cestnega prometa. Stanje prometne varnosti v občinah Tolmin, Kobarid in Bovec se je namreč poslabšalo že v letu 2018, občutno poslabšanje pa v treh posoških občinah beležijo v prvi polovici letošnjega leta, ko je umrlo 8 oseb, prav toliko kot v celotnem obdobju 2016-2018. Preventiva in nadzor skupaj lahko rezultirata v sinergijskih učinkih in dolgoročno vplivata na stopnjo prometne varnosti, so bili enotni udeleženci današnjega srečanja.

V letu 2018 je bilo v Zgornjem Posočju zabeleženo več prometnih nesreč kot v letu 2017 (+17 %), prav tako je umrlo več udeležencev (1 umrli več), več je bilo tudi hudo telesno poškodovanih (+67 %) in lažje telesno poškodovanih (+52 %). V letošnji prvi polovici leta pa je število prometnih nesreč naraslo že za 26 % v primerjavi s primerljivim obdobjem v preteklem letu. Največje povečanje je pri številu umrlih, saj je letos umrlo že 8 oseb, prav toliko kot v obdobju 2016–2018 skupaj. Med umrlimi je tujih državljanov 50 % (4 osebe, vsi motoristi). Pri številu hudo telesno poškodovanih beležimo povečanje za več kot 50 % (povečanje s 4 na 7 hudo telesno poškodovanih), enako pri lažje telesno poškodovanih (povečanje s 15 na 23 lažje telesno poškodovanih).

V letošnjem letu se je največ, kar 53 prometnih nesreč pripetilo v občini Tolmin, umrl pa je en udeleženec. V občini Kobarid se je pripetilo najmanj prometnih nesreč, in sicer 14, vendar je tu umrlo največ udeležencev – skupaj je v 2 prometnih nesrečah umrlo kar 5 udeležencev. V občini Bovec se je pripetilo 24 prometnih nesreč, v katerih sta umrli 2 osebi. Izstopajoči med smrtnimi žrtvami so motoristi, ki so bili kar 4 (trije vozniki in en potnik) od 8 umrlih udeležencev v prometu.

Vesna Marinko, v. d. direktorice Agencije za varnost prometa, je poudarila, da je Agencija za varnost prometa današnji sestanek sklicala zaradi poslabšanja prometne varnosti v Zgornjem Posočju: »Prometna varnost ni samoumevna, posebej kritični so poletni meseci, zaradi preobremenjenosti cest ter lažnega občutka varnosti, ki na cestah prinaša višje hitrosti. Prva polovica letošnjega leta je bila zaznamovana s številnimi nesrečami, izstopa pa tudi območje treh posoških občin. Ker nam ni vseeno, saj govorimo o ljudeh, ne številkah, se želimo še bolj povezovati, zato smo zelo veseli današnjega pozitivnega odziva vseh županov, Policije ter Direkcije za infrastrukturo. Le vsi skupaj lahko naredimo prave korake v pravo smer in opozarjamo, da je odgovoren voznik tisti, ki ne divja, ne pije in je vedno pripet ter ne telefonira. Obseg naših aktivnosti v Posočju bomo še povečali, Agencija bo zagotovila silhuete policistov na najbolj obremenjenih točkah, da bi predvsem tujce opozorili na prilagoditev hitrosti in spoštovanje omejitev. Zagotovili bomo dodatna preventivna gradiva, v sodelovanju s Policijo bomo navzoči tudi na mototočkah, kjer bomo ozaveščali o ključnih dejavnikih tveganja varnosti v cestnem prometu. Veseli me velika pripravljenost s strani vseh deležnikov, da skupaj pristopimo k izvedbi konkretnih ukrepov za večjo prometno varnost v tej regiji.«
 
»Porast turizma prinaša tudi porast obsega težav v prometu. Zato je pobuda za srečanje izjemno pomembna, tak odziv na trenutno stanje je pravi način, saj s sistemskega vidika lahko pripelje do dolgoročnejših ukrepov in boljšega stanja prometne varnosti. Na lokalni ravni zelo dobro sodelujemo s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter s policijskima postajama Tolmin in Bovec, danes pa to sodelovanje nadgrajujemo še z Agencijo za varnost prometa. Z ustreznimi ukrepi želimo priti do dviga prometne varnosti, obenem pa je nujno, da se nadaljujejo investicije na državnih cestah, saj varnejša infrastruktura pripomore k višji stopnji prometne varnosti, je poudaril župan Občine Tolmin, Uroš Brežan.

Valter Mlekuž, župan Občine Bovec, je dejal, da so si danes izmenjali veliko konkretnih predlogov, kako izboljšati varnost cestnega prometa na tem območju. »Slikovite posoške ceste niso poligon za motoriste, s tem pa je treba seznaniti predvsem tujce preko njihovih motoklubov. Motoristi z neprilagojeno vožnjo ne spravljajo v tveganje le sebe, temveč tudi vse druge udeležence v prometu. S skupnimi močmi bomo lahko naredili več, saj je vsako življenje dragoceno in neprecenljivo.«

Marko Matajurc, župan Občine Kobarid, je dejal, da Občina Kobarid v zadnjem obdobju beleži najbolj črno statistiko v Posočju. »Zahvaljujem se Agenciji za današnje srečanje, ki je prvi kamen v mozaiku večje varnosti na območju Posočja. Veseli me, da je prišlo do takega sodelovanja in prepričan sem, da bodo prvi rezultati vidni že kmalu

Evgen Govekar, vodja Sektorja uniformirane Policije, Policijska uprava Nova Gorica, je izpostavil, da je sodelovanje na takšnem nivoju ključno in nujno. »Varnost cestnega prometa se je letos na tem območju po nekaj letih boljšega stanja statistično precej poslabšala. V lanskem letu smo v enakem obdobju zabeležili 4 smrtne žrtve, letos pa kar 8, od tega so 4 motoristi, vsi tuji državljani. Od dolgoletnega povprečja izstopa podatek, da je bilo doslej okrog 65 % motoristov povzročiteljev nesreč, letos pa jih je več kot 81 %. Najhujše prometne nesreče so statistično zabeležene od Kobarida proti Trenti in Vršiču, kjer je cesta najbolj privlačna za vožnjo, a obenem tudi najbolj nevarna. Policisti delamo v smeri izboljšanja prometne varnosti tako na preventivnem kot tudi na represivnem nivoju

Prilagamo vam Analizo varnosti cestnega prometa Posočje 2019.

Pripenjamo vam dva videoposnetka, ki prikazujeta dnevno in nočno dogajanje na terenu v času akcije Varno v poletje.