(Ljubljana, 16. 7. 2019) Danes so se na pobudo Agencije za varnost prometa srečali predstavniki Generalne policijske uprave, Inšpektorata RS za infrastrukturo, Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana in Skupnosti občin Slovenije z namenom povečanja aktivnosti za zajezitev poslabšanja stanja varnosti cestnega prometa. Poletni meseci so tudi zaradi bolj obremenjenih cest, raznovrstnosti udeležencev v prometu, varljivega občutka varnosti in brezskrbnosti, običajno najbolj kritični, z največ prometnimi nesrečami. Letošnjo prvo polovico poletja so žal zaznamovali številni tragični dogodki.

Javna agencija RS za varnost prometa je z namenom ozaveščanja javnosti sklicala sestanek z nadzornimi organi za večjo varnost v cestnem prometu. Na sestanku so si bili enotni, da je treba sodelovanje še okrepiti, izboljšati komunikacijo med različnimi nadzornimi službami, povečati nadzor nad kršitvami v cestnem prometu ter skrbeti za redno izmenjavo informacij.

Stanje varnosti cestnega prometa v Sloveniji se je v poletnih mesecih poslabšalo, sicer pa je v prvi polovici letošnjega leta nekoliko slabše kot v enakem obdobju lani. V prvi polovici letošnjega leta se je v Sloveniji zgodilo 8.600 prometnih nesreč (8.774 v enakem obdobju lani), kar je za 2 % manj kot v enakem obdobju lani. V prometnih nesrečah je umrlo 56 oseb (41 v enakem obdobju lani), kar je 37 % več oziroma 15 oseb več kot v enakem obdobju lani. Hudo telesno se je poškodovalo 326 oseb (376 v enakem obdobju lani), kar je 13 % manj kot lani v enakem obdobju, lahko telesno pa se je poškodovalo 2.958 oseb (3.228 v enakem obdobju lani), kar predstavlja zmanjšanje za 8 %. V prvem polletju 2017 smo zabeležili 55 umrlih udeležencev, 382 hudo telesno poškodovanih ter 3.143 lažje telesno poškodovanih.

Poletni meseci so tako z vidika statističnih podatkov v povprečju bolj kritični, zato želimo udeležence v prometu znova opozoriti na varno ravnanje v prometu. Vpliv visokih temperatur, neprilagojena hitrost, gost promet, pomanjkanje časa, izkušenj ter utrujenost so tisti dejavniki, ki povečujejo nestrpnost, zmanjšujejo pozornost, povečujejo lažni občutek varnosti ter zmožnost prilagajanja hitrosti in varnostne razdalje.

Leto 2019 se je začelo tragično – lepo vreme ustvarja varljiv občutek varnosti

Letošnje leto smo s slabšim stanjem varnosti cestnega prometa začeli že v mesecu januarju, ko je v prometnih nesrečah umrlo kar 10 oseb (2 v enakem obdobju lani), v mesecu aprilu je umrlo 12 oseb (9 v enakem obdobju lani) in junija 13 oseb (3 v enakem obdobju lani), kar je tudi posledica mile zime in lepšega vremena.

Od strukturnih sprememb udeležencev v cestnem prometu je v prvih šestih mesecih letošnjega leta mogoče opaziti povečanje števila umrlih motoristov 11 ter 2 potnikov na motorju (6 motoristov in nobenega potnika lani), pešcev 11 (7 lani), kolesarjev 4 (3 lani), potnikov osebnih vozil 8 (7 lani) in voznikov osebnih vozil 16 (15 lani), kjer s prizme regijske porazdelitve Slovenije najbolj izstopata predvsem Goriška in Savinjska regija. Stanje se je poslabšalo na regionalnih cestah (letos 24 umrlih, lani 14), največ na regionalnih cestah I. reda. Delež umrlih tujcev na slovenskih cestah je v obdobju januar-junij 2015 znašal 2 %, v letošnji prvi polovici leta pa kar 21 %. Med tujci je bilo največ državljanov Bosne in Hercegovine.

Vzroki prometnih nesreč ostajajo že nekaj let isti, enako tudi v prvi polovici letošnjega leta: neprilagojena hitrost (19 prometnih nesreč s smrtnim izidom – 24 umrlih), nepravilna stran ali smer vožnje (12 prometnih nesreč s smrtnim izidom – 13 umrlih) nepravilno ravnanje pešcev (6 prometnih nesreč s smrtnim izidom – 6 umrlih).

»Letošnje leto se je začelo tragično. Poletni meseci pa so tudi zaradi bolj obremenjenih cest, raznovrstnosti udeležencev cestnega prometa, varljivega občutka varnosti in brezskrbnosti, običajno najbolj kritični, z največ prometnimi nesrečami. Tako so tudi letošnjo prvo polovico poletja zaznamovali številni tragični dogodki. Ni nam vseeno! Gorimo o ljudeh in ne številkah. Zaskrbljeni smo! Zato v agenciji menimo, da moramo še tesneje sodelovati, se povezovati in osveščati. Samo če bomo stopili skupaj, lahko naredimo prave korake v pravo smer. Naša naloga pa je delovati preventivno in poudarjati odgovornost. Kajti odgovoren voznik med vožnjo ne bo uporabljal mobilnega telefona, ne bo pil, ko bo vozil, odgovoren voznik ne bo divjal, odgovoren voznik bo uporabljal varnostni pas. Agencija bo tako še intenzivneje izvajala številne preventivne aktivnosti po vsej Sloveniji in vse udeležence v prometu ozaveščala predvsem o štirih ključnih področjih tveganja – hitrosti, alkoholu, mobilnem telefonu in varnostnem pasu. Žal se vsi skupaj premalo zavedamo, da varnost na cestah ni sama po sebi umevna temveč je odvisna od vseh nas! Zato bi si želela, da bi bili vsi udeleženci v prometu bolj potrpežljivi, odgovorni in predvsem, da varnosti ne bi jemali kot nekaj samoumevnega!« je poudarila Vesna Marinko, v. d. direktorice Agencije za varnost prometa.

»Dodatno načrtujemo aktivnosti, ki bodo prilagojene poslabšanemu stanju, predvsem lokalno. Specializirana enota za varnost prometa v prihodnje načrtuje dvodnevne nadzore prometa. Kar pomeni, da bodo s tem povečali efektivno prisotnost policistov. Poleg tega Policija vsakodnevno izvaja krajše lokalno omejene poostrene nadzore. Skupaj z Agencijo za varnost prometa in nevladnimi organizacijami že izvajamo aktivnosti v skupni akciji »Varno v poletje«, kjer potekajo preventivne aktivnosti, ki se izvajajo v kombinaciji s policijskim nadzorom,« je povedal Boštjan Smolej, iz Sektorja za promet, Generalne policijske uprave.

»Mestna občina Ljubljana z jutrišnjem dnem začenja z meritvami na dveh novih lokacijah (Opekarska cesta in Samova ulica), kjer sta postavljeni novi ohišji za dve samodejni merilni napravi. Podatki, pridobljeni iz samodejnih merilnih naprav, ki so že postavljene na sedmih lokacijah, kažejo, da se število kršitev skozi leta meritev znižuje, konkretno za več kot 50 % v zadnjih dveh letih od uvedbe sistema. Apeliramo na vse udeležence v cestnem prometu, da se medsebojno spoštujejo in obnašajo odgovorno in s tem poskrbijo za večjo varnost. Upamo, da nam bo zakonodajalce uredil pooblastila in pristojnosti glede nadzora v cestnem prometu, s čimer bi bila dana podlaga za še bolj uspešno delo na področju zagotavljanja varnosti v cestnem prometu,« je dejal Roman Fortuna, vodja Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana.

»Skupnost občin Slovenije pozdravlja današnji sestanek, saj občine na tak način dobijo informacije o stanju prometne varnosti, ki močno vpliva na kakovost življenja v lokalnih skupnostih. Tovrstne informacije pomagajo pri načrtovanju tako preventivnih aktivnosti kot tudi nadzora občinskih nadzornih organov (inšpekcije in redarstva), kjer pa se seveda računa tudi na pomoč in sodelovanje Policije. Pomembno je, da se v lokalnih okoljih poveča nadzor nad hitrostjo, ki je v prvem polletju letošnjega leta glavni vzrok za poslabšanje prometne varnosti«, pa je zaključil Boštjan Omerzel, predstavnik Skupnosti občin Slovenije.

Preventivne aktivnosti za večjo prometno varnost

Agencija za varnost prometa je z začetkom letošnjega poletja povečala obseg preventivnih aktivnosti na terenu. Tako so doslej v okviru 11 nočnih akcij v 8 slovenskih mestih osveščali številne obiskovalce prireditev. Razdelili so več tisoč različnih promocijskih materialov in 350 alkotesterjev, izvedli več sto preizkusov z alkotesti na vsakem večernem dogodku, 140 oseb pa so varno prepeljali domov. Promotorji prometne varnosti so v 12 mestih na 23 lokacijah ob cestah, parkiriščih in drugih površinah s sporočilnimi tablami opozarjali udeležence v prometu na ključne dejavnike tveganja v cestnem prometu: alkohol, varnostni pas, mobilni telefon in hitrost. Obenem so tuje voznike o pomenu prometne varnosti osveščali s knjižicami v angleškem, hrvaškem in romunskem jeziku, ki so jih na bencinskih servisih razdelili že 2000. Preventivne aktivnosti se bodo nadaljevale vse do konca septembra.

Videoposnetka prikazujeta dnevno in nočno dogajanje na terenu v času akcije Varno v poletje.

Analiza in pregled stanja varnosti cestnega prometa v obdobju januar-junij 2019

Zaradi GDPR YouTube potrebuje dovoljenje za prikaz. Več o tem si lahko preberete na strani Politika zasebnosti.
Dovolim prikaz te vsebine
Zaradi GDPR YouTube potrebuje dovoljenje za prikaz. Več o tem si lahko preberete na strani Politika zasebnosti.
Dovolim prikaz te vsebine