Svet AVP je dne 27.09.2018 sprejel: Sklep o razpisu za podelitev svečane listine za leto 2017. Svečana listina AVP se podeljuje posameznikom in organizacijam za izreden prispevek k večji varnosti v prometu in posameznikom za življenjsko delo. Podeljuje se enkrat letno na posebni svečanosti, vsako leto pa se podeli največ 20 svečanih listin.

V skladu s Pravilnikom o priznanjih AVP na področju preventive, vzgoje in varnosti prometa pozivamo posameznike in organizacije, da predlagajo imena prejemnikov svečane listine.

Rok za oddajo predlogov: do 26.10.2018.

Razpis Svečana listina za leto 2017

OBRAZEC Predlog za podelitev priznanja – Svečana listina