(Ljubljana, 28. september 2018) V ponedeljek se pričenja nacionalna preventivna akcija za večjo varnost pešcev »Bodi viden – bodi previden«, ki bo trajala do 14. oktobra 2018. Njen namen je opozoriti na varnost pešcev, ki spadajo med ranljivejše udeležence v prometu, s poudarkom na starejših udeležencih v prometu, ki so najbolj ogrožena starostna skupina. Največ nesreč z udeležbo pešcev se zgodi prav v jesenskih in zimskih mesecih, ko so dnevi krajši, vidljivost  slabša, ceste pa so spolzke. Zato je pomembno, da pešci z uporabo odsevnikov poskrbijo za svojo vidnost, opozarja Javna agencija RS za varnost prometa, ki bo za namen boljše opaznosti pešcev razdelila 18.500 odsevnih teles po vsej Sloveniji. Voznike pa pozivajo, da zmanjšajo in prilagodijo hitrost vožnje v naseljih ter pešcem odstopijo prednost na prehodih.

Pešci spadajo med ranljivejše udeležence v cestnem prometu, zato je njihova varnost ena izmed prioritet nacionalnega programa in preventivnih ter vzgojnih aktivnosti Javne agencije RS za varnost prometa (AVP), ki je nosilec nacionalne preventivne akcije za večjo varnost pešcev.

Lani najmanj smrtnih žrtev med pešci v zadnjih 17. letih

Lani so se na slovenskih cestah smrtno ponesrečili 104 udeleženci, med njimi je bilo 10 pešcev, ki predstavljajo skoraj 10 % delež med vsemi umrlimi udeleženci v prometnih nesrečah. V letu 2016 je bilo smrtnih žrtev med pešci 22, v zadnjih petih letih pa skupaj 82. Letošnje statistike do konca avgusta beležijo 10 smrtnih žrtev med pešci na slovenskih cestah.

Glavni trije vzroki za nastanek prometne nesreče z najhujšimi posledicami za pešce v zadnjih petih letih so neupoštevanje in odvzem prednosti, zaradi katerega je življenje izgubilo 23 pešcev, neprilagojena oz. prehitra vožnja voznikov, zaradi katerega je življenje izgubilo 20 pešcev in nepravilnosti pešca, zaradi katerega je življenje izgubilo 26 pešcev

Starejši pešci še posebej ogroženi

Med najbolj ogroženo starostno skupino pešcev spadajo predvsem starejši, na eni strani zaradi pešajočih psihofizičnih sposobnosti, pogosto pa tudi zaradi slabše opaznosti, saj so pogosto temneje oblečeni. V letu 2017 je umrlo pet oseb, starejših od 65 let, kar predstavlja polovico vseh umrlih. V zadnjih petih letih je v starostni kategoriji nad 65 let umrlo 41 oseb, kar predstavlja polovico vseh smrtnih žrtev med pešci.

Z vidika pešcev je izrednega pomena, da se zavedajo svoje ranljivosti in ravnajo po prometnih predpisih – pri hoji uporabljajo pločnike ter cesto prečkajo na označenih prehodih za pešce, kjer ni pločnikov pa hodijo ob levem robu, da prej opazijo nasproti vozeča vozila. V primeru teme in slabše vidljivosti je tudi nujna uporaba odsevnih teles in svetlejših oblačil.

Vozniki na drugi strani morajo upoštevati omejitve hitrosti ter na prehodih vedno ustaviti pešcem oziroma jim z jasno kretnjo nakazati varno prečkanje ceste. Agencija načrtuje v prihodnjem letu izvesti opazovanje vedenja voznikov na prehodih za pešce ter v skladu z rezultati opazovanj pripraviti ustrezne ukrepe.

AVP z aktivnim pristopom za večjo uporabo odsevnih teles

Podatki lanskoletnega pilotnega opazovanja pešcev so pokazali, da je delež uporabe različnih odsevnikov izredno nizek – le 1,2 % pešcev je imelo kresničko ali odsevni trak, 4,2 % neko drugo odsevno površino, kar 93 % pešcev pa ni uporabljalo nobenega odsevnika.

AVP bo zato v času nacionalne preventivne akcije k povečanju uporabe odsevnih teles pristopila še bolj aktivno. Policijskim enotam po vsej Sloveniji, ki bodo v času akcije izvajale poostren nadzor tudi nad uporabo odsevnih teles, bo AVP zagotovila 3.500 odsevnih trakov in kresničk, ki jih bodo policisti razdelili pešcem in kolesarjem, za katere bodo ugotovili, da jih v primeru teme ali slabše vidljivosti niso uporabljali. Gre za takojšnje ukrepanje, s katerim želi agencija dvigati zavedanje o nujnosti uporabe odsevnih teles v primeru teme in tudi nemudoma prispevati k povečanju varnosti pešcev in kolesarjev v prometu.

Preventivne aktivnosti bodo potekale po vsej Sloveniji

AVP na področju osveščanja pešcev sofinancira projekte nevladnih organizacij in sodeluje z lokalnimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki tekom leta organizirajo številne terenske aktivnosti. V sklopu preventivne akcije bo agencija 110 lokalnim skupnostim, ki aktivno sodelujejo v nacionalni akciji, zagotovila več kot 15.000 odsevnih teles, ki jih bodo občanom v okviru terenskih akcij razdelili v drugem tednu akcije, torej od 8. oktobra dalje.

V okviru osveščanja starejših udeležencev v prometu bo AVP s postavitvijo šotora Vidko in delitvijo preventivnih materialov sodelovala tudi na Festivalu za tretje življenjsko obdobje, ki bo od 1. do 3. oktobra potekalo na ploščadi Cankarjevega doma. Gre za največjo tovrstno prireditev za starejše v Evropi, namenjeno aktivnemu staranju, izboljšanju kakovosti življenja starejših in uresničevanju solidarnosti med generacijami.

Ker je prometna vzgoja pomembna že v najmlajših letih je AVP sodelovala pri postavitvi motorično-didaktičnega igrala v Minicityju, ki ga bodo otvorili 4. oktobra 2018. Na igralih bodo lahko otroci z gibanjem in plezanjem reševali izzive ter se skozi igro učili o prometnih pravilih in varni udeležbi v prometu.

Poleg preventivno-vzgojnih terenskih akcij bo v času nacionalne akcije potekal tudi okrepljen nadzor s strani Policije in občinskih redarstev, ki bodo spremljali pravilno ravnanje tako voznikov kot tudi pešcev v cestnem prometu.