V septembru je Agencija za varnost prometa z delavnicami Vozimo pametno, poleg Maribora obiskala tudi Novo mesto in Koper. Tokrat se je naših delavnic v Novem mestu udeležilo tudi nekaj dijakov iz projekta Dijaki dijakom za varno mobilnost, ki ga AVP izvaja skupaj z Zavodom RS za šolstvo, s katerim spodbujamo in krepimo veščine vedenja v prometu, zdravega načina življenja, odnosa do okolja ter ekonomičnosti vlog v prometu.

Na Ekonomski šoli v Novem mestu so delavnice Vozimo pametno potekale 24. in 26. septembra, kjer so se dijakom ekonomske šole pridružili tudi dijaki gimnazije Novo mesto. Skupaj se je delavnic udeležilo 81 dijakov, razdeljenih na 3 skupine. Na Gimnaziji Koper pa so delavnice potekale 25. septembra. Predavanj, delavnic in praktičnega dela se je udeležilo kar 95 dijakov, ki so bili prav tako razdeljeni v skupine.

V sklopu delavnic je Agencija za varnost prometa vsebine predstavila iz različnih vidikov intervencijskih služb na terenu, iz vidika zgodbe ponesrečenca v prometni nesreči, nudenja pomoči v prometnih nesrečah in pravilnega ukrepanja, poudarek pa je bil predvsem na alkoholu in drogah med vožnjo, uporabi varnostnega pasu, nevarnosti mobilnih telefonov in prehitri vožnji. To so namreč ključni dejavniki tveganja za udeležbo v prometnih nesrečah pri mladih. Z delavnicami želimo osvestiti mlade o odgovornosti, ki jo imajo na cestah kot vozniki, bodoči vozniki in drugi udeleženci v prometu.