Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa je, danes 4. maja 2011,Ministrstvu za promet posredovala Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2012-2021 s prošnjo, da ga posreduje v postopek medresorske usklajevanja ter v mesecu juniju v obravnavo na Vlado RS. Nacionalni program varnosti cestnega prometa je strateški dokument, ki obravnava strokovno zahtevne ter varnostno najbolj transparentne probleme na področju varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji za naslednje desetletje.

 

Nacionalni progam varnosti cestnega prometa za naslednje desetletje

4. 5. 2011

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa je, danes 4. maja 2011,Ministrstvu za promet posredovala Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2012-2021 s prošnjo, da ga posreduje v postopek medresorske usklajevanja ter v mesecu juniju v obravnavo na Vlado RS. Nacionalni program varnosti cestnega prometa je strateški dokument, ki obravnava strokovno zahtevne ter varnostno najbolj transparentne probleme na področju varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji za naslednje desetletje.

Skupni cilj držav članic je, da se do leta 2020 v cestnem prometu ohrani čim več življenj in prepolovi število žrtev in hudo telesno poškodovanih oseb. Temu cilju sledi tudi nacionalni program, katerega izvajanje mora zagotoviti, da na slovenskih cestah konec leta 2021 ne bo umrlo več kot 35 oseb na mio prebivalcev in se ne več kot 210 oseb na mio prebivalcev hudo telesno poškodovalo. Sprejema in nadaljuje Vizijo Nič, za prednostna področja pa določa ukrepe, ki jih je treba izvesti za učinkovitejše zagotavljanje varnosti cestnega prometa.

Priloga 1 ikona pdf
Priloga 2 ikona pdf